Premiepercentages 2011

Premiepercentages

Verzekering Werknemers% Werkgevers% Totaal
AOW 17,90 - 17,90
ANW 1,10 - 1,10
AWBZ 12,15 - 12,15
Totaal 31,15 - 31,15
       
WAO/WIA-basispremie (Aof) 0,00 5,10 5,10
Uniform WAO-premie (Aok) vervallen per 1-1-2011 0,00 0,00 0,00
WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) 0,00 0,62 0,62
Awf 0,00 4,20 4,20
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers 0,00 7,75 7,75
UFO (inclusief opslag kinderopvang) 0,00 1,12 1,12
UFO-ERD ZW  (inclusief opslag kinderopvang) 0,00 1,06 1,06
Sectorpremie gemiddeld 0,00 1,90 1,90
Opslag op UFO-premie en sectorpremie (kinderopvang) 0,00 0,34 0,34
ZVW inkomensafhankelijke bijdrage * 7,75 - 7,75
 

* Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage waartegenover een inhoudingsplichtige vergoeding staat. Verzekerden zonder een vergoeding van een inhoudingsplichtige zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,65%.