Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Premies en parameters voor de berekening van de individuele premie

Parameter Bedrag
Gemiddelde loonsom  € 29.900
Grens grote/kleine werkgever*  € 747.500
Gemiddelde percentage  0,55%
Maximumpremie grote werkgever***  2,20%
Minimumpremie grote werkgever  0,07%
Maximumpremie kleine werkgever**  1,65%
Minimumpremie kleine werkgever  0,56%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage  0,28%
Rekenpercentage  0,62%
Correctiefactor werkgeversrisico****  1,96
Rentehobbel  0,09%
Maximum premieloon Wfsv  € 49.297,00
 

* De Grens grote/kleine werkgever (25x gemiddelde premieplichtig loon van € 29.900) . De totale loonsomgrens is € 747.000.

**   Kleine werkgever is 3 keer het gemiddelde percentage

***  Grote werkgever is 4 keer het gemiddelde percentage

**** De correctiefactor werkgeversrisico is het  gemiddelde percentage gedeeld door het  Gemiddeld werkgeversrisicopercentage.

 

De  Belastingdienst stuurt aan elke werkgever een beschikking met deze individuele gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).
 
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV de premies parameters vast middels het Besluit gedif-
ferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt met toelichting gepubliceerd in de
Staatscourant.  
 
De Whk financiert WGA-uitkeringen voor arbeidsongeschikten met een vast dienstverband ten tijde
van de eerste ziektedag. De WGA is een regeling onder de wet WIA voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten en tijdelijk volledig arbeidsongeschikten.