Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 
 

Tabeltarief voor werknemers jonger dan 65 jaar

 Jaarloon  Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.021 49,20%   0,00%
€  6.022  t/m €  18.628 49,20% 49,20%
€ 18.629 t/m € 33.436 72,20% 72,20%
€ 33.437 t/m € 55.694 72,40% 72,40%
€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers jonger dan 65 jaar

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€ 0           t/m € 6.021 33,00% 0,00%
€  6.022  t/m € 18.628 33,00% 33,00%
€ 18.629 t/m € 33.436 41,95% 41,95%
€ 33.437 t/m € 55.694 42,00% 42,00%
€ 55.695 of meer 52,00% 52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers (jonger dan 65 jaar)

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.628
49,20% wordt
45,20%
33,00% wordt
31,15%
€ 18.629 t/m € 33.426
72,20% wordt
45,20%
41,95% wordt
31,15%
€ 33.437 of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.628
49,20% wordt
1,80%
33,00% wordt
1,85%
€ 18.629 t/m 33.436
72,20% wordt
12,10%
41,95% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 56,20% 36,00%
met loonheffingskorting   20,40%   17,00%
Tabeltarief (gebruteerd)
108,30%
Enkelvoudig tarief
52,00%
 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar of ouder, geboren in 1945 of eerder

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.021    17,70% 0,00%
€  6.022  t/m € 18.628 17,70% 17,70%
€ 18.629 t/m € 33.485 31,60% 31,60%
€ 33.486 t/m € 55.694 72,40% 72,40%
€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar of ouder, geboren 1945 of eerder

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
 €           0 t/m € 6.021  15,10%    0,00%
 €   6.022 t/m € 18.628  15,10%  15,10%
 € 18.629 t/m € 33.485  24,05%  24,05%
 € 33.486 t/m € 55.694  42,00%  42,00%
 € 55.695 of meer  52,00%  52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.628
17,70% wordt
15,20%
15,10% wordt
13,25%
€ 18.629 t/m € 33.485
31,60% wordt
15,20%
24,05% wordt
13,25%
€ 33.486 of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€         0 t/m € 18.628
17,70% wordt
  1,80%
15,55% wordt
  1,85%
€ 18.629 t/m € 33.485
31,60% wordt
12,10%
24,05% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers afzonderlijke tabellen zijn vastgesteld.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%
met loonheffingskorting   2,00%   2,00%
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%
 

Tabeltarief voor werknemers van 65 jaar, geboren in 1946

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
€          0  t/m €  6.021    17,70% 0,00%
€  6.022  t/m € 18.628 17,70% 17,70%
€ 18.629 t/m € 33.436 31,60% 31,60%
€ 33.437 t/m € 55.694 72,40% 72,40%
€ 55.695 of meer 108,30% 108,30%
 

Enkelvoudig tarief voor werknemers van 65 jaar, geboren 1946

 Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen  
  zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting
 €           0 t/m € 6.021  15,10%    0,00%
 €   6.022 t/m € 18.628  15,10%  15,10%
 € 18.629 t/m € 33.436  24,05%  24,05%
 € 33.437 t/m € 55.694  42,00%  42,00%
 € 55.695 of meer  52,00%  52,00%
 

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moeten worden vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, geldt het percentage uit de tabellen hierboven.

Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€ 0 t/m € 18.628
17,70% wordt
15,20%
15,10% wordt
13,25%
€ 18.629 t/m € 33.436
31,60% wordt
15,20%
24,05% wordt
13,25%
€ 33.437 of meer
72,40% en hoger wordt
0,00%
42,00% en hoger wordt
0,00%
Jaarloon
Tabeltarief
 
Enkelvoudig tarief
 
€         0 t/m € 18.628
17,70% wordt
  1,80%
15,55% wordt
  1,85%
€ 18.629 t/m € 33.436
31,60% wordt
12,10%
24,05% wordt
10,80%
 

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan afzonderlijke tabellen.

Deze vindt u hieronder.

  Tabeltarief Enkelvoudig tarief
zonder loonheffingskorting 19,00% 16,00%
met loonheffingskorting   2,00%   2,00%
Tabeltarief (gebruteerd) 108,30%
Enkelvoudig tarief 52,00%