WKR Stappenplan - afronden en inrichten processen en systemen volgens werkkostenregeling

Stap 4 - Afronding

 

Wanneer je eenmaal je keuzes gemaakt hebt, moeten ook de systemen en processen worden ingericht volgens de werkkostenregeling. Collega's van loonadministratie, financiën en HR zullen voor een totaaloverzicht nauw samen moeten blijven werken.

Bepaal wie binnen de organisatie verantwoordelijk blijft voor het monitoren van de beschikbare vrije ruimte en wie tijdig zorgt voor het aangeven van het eventueel af te dragen bedrag aan eindheffing. Tijdig betekent volgens de voorgestelde jaarlijkse afrekensystematiek uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar.

Zorg er tot slot ook voor dat de uitvoerende werknemers van de betrokken afdelingen op de hoogte zijn en blijven van de werkkostenregeling en de bijbehorende nieuwe processen.