Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Bij een overschrijding van de vrije ruimte van 1.2 % van de loonsom heb je een aantal keuzes:

  1. Overschrijding accepteren
  2. Belasten bij de werknemer (loonstrook)
  3. Arbeidsvoorwaarden aanpassen
 

1. Overschrijding accepteren

Je accepteert de overschrijding en de eindheffing. Je laat alle huidige vergoedingen en verstrekkingen en de arbeidsvoorwaarden intact. Accepteren van de overschrijding hoeft niet altijd te betekenen dat de kosten stijgen. Het kan zo zijn dat de eindheffingen die je onder het oude regime VV&V betaalt hoger uitvallen dan de eindheffing onder de werkkostenregeling.

 

2. Belasten bij de werknemer (loonstrook)

Je kunt bepaalde vergoedingen en verstrekkingen juist tot het loon van de werknemer gaan rekenen in plaats van deze ten laste van de vrije ruimte te brengen. Een netto vergoeding kun je omzetten in een bruto vergoeding. De werknemer gaat er dan netto op achteruit. Dit hoeft niet per se voor het gehele bedrag van de overschrijding te gebeuren.

Een andere mogelijkheid is bruteren. Bij bruteren blijft de werknemer het zelfde netto loon ontvangen. Bruteren is voor jou als werkgever een duurdere optie dan alleen tot het loon rekenen. Alle bijkomende lasten komen voor jouw rekening. In veel gevallen is 80% eindheffing WKR betalen voordeliger.

Let op: het betreft in beide gevallen een aanpassing in de arbeidsvoorwaarden, dus overleg met werknemers en hun vertegenwoordiging (OR) is noodzakelijk (zie opmerking bij 3, arbeidsvoorwaarden aanpassen).

Voordeel werkgever: de totale fiscale loonsom stijgt waardoor je meer vrije ruimte krijgt. Het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen dat ten laste van de vrije ruimte komt, daalt.

Nadeel werkgever: Voor die werknemers met een loon onder het maximum premieloon voor de premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet, moet je ook premies gaan afdragen.

Voordeel werknemer: De uitkeringsgrondslag stijgt.

Nadeel werknemer: Er kunnen gevolgen zijn op het gebied van Zorg- en Huurtoeslag en dergelijke voor de werknemer.

 

3. Arbeidsvoorwaarden aanpassen

De makkelijkste manier om de overschrijding te beperken lijkt het afschaffen van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. In veel gevallen zal dit in de praktijk toch minder makkelijk zijn. Veel bedrijven moeten op grond van een CAO medewerking verlenen aan bijvoorbeeld een ‘fiets van de zaak’-regeling, bedrijfsfitness of het vergoeden van vakbondscontributie.

Dit geldt ook als je regelingen in je individuele arbeidsvoorwaarden hebt vastgelegd. Je kunt bijvoorbeeld wel de reiskostenvergoeding willen verhogen als je nu minder dan € 0,19 per km vergoedt in ruil voor het verlagen of afschaffen van een vergoeding 'fiets van de zaak' die volledig ten laste van de vrije ruimte komt, maar eenvoudig te regelen is dat niet. Kom dus niet in tijdnood!

Opmerking:
Als er arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast gaat dat niet zo maar. Directie maar ook bijvoorbeeld de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zullen moeten worden geraadpleegd of geïnformeerd. Uiteraard moet je ook de werknemers op de hoogte stellen. Zie ook Stap 4 - Processen en afronding.