Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Belasten bij de werknemer

Je bent nu op het punt aangekomen dat je weet dat het een voordeel is uit dienstbetrekking en dat er loonbelasting moet worden afgedragen over het voordeel. Loon wat verplicht belast moet worden bij de werknemer:

  • genot van een dienstwoning;
  • auto van de zaak;
  • boetes.

Voor het overige voordeel moet je nu bepalen wie de belasting gaat betalen. Je mag de keuze per periode maken.

Let op: Logischerwijze belast je ook het vast overeengekomen loon bij de werknemer. Je kunt het vast overeengekomen loon echter wel wijzigen en uitruilen voor looncomponenten die voor de werknemer op een vriendelijker manier worden belast.

Het ontvangen voordeel is voor de werknemer, in eerste instantie zal de werknemer hierover de belasting moeten betalen (via de loonstrook als bruto betaling of als een fiscale bijtelling bij loon in natura). Wil je als werkgever dat de werknemer het voordeel onbelast (netto) ontvangt dan kun je het ten laste van de vrije ruimte brengen, of bruteren op de loonstrook. Als je het voordeel nu al in de eindheffing betrekt heb je logischerwijs geen andere keuze dan het ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Let op: Bij bruteren draag je als werkgever ook de lasten van de loonbelasting en eventuele premies werknemersverzekeringen en Bijdrage ZVW. In het algemeen zijn de kosten dan hoger dan 80%.