Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Loon in natura wordt gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer of de waarde die op de factuur staat vermeld. Voor een aantal zaken geldt een nihil-waardering. Deze zaken worden met een waarde van nul euro ten laste van de vrije ruimte gebracht waardoor de ruimte van 1,2% niet afneemt. Bij nihil-waarderingen gaat het in het algemeen om zaken die ter beschikking zijn gesteld en die (deels) op de werkplek worden gebruikt.

Voorbeeld is: ter beschikking gestelde werkkleding.

 

Geen verschil meer tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen

Vanaf 2015 maakt het niet uit of u de zogenoemde werkplek gerelateerde voorzieningen verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt. Het gaat dan met name om Arbo voorzieningen en hulpmiddelen die ook op het werk worden gebruikt en voor 90% of meer zakelijk worden gebruikt.