Vraag 6: Is er sprake van loon in natura met een nihil-waardering?

Vraag 6: Is er sprake van loon in natura met een nihil-waardering?

 

Loon in natura wordt gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer of de waarde die op de factuur staat vermeld. Voor een aantal zaken geldt een nihil-waardering. Deze zaken worden met een waarde van nul euro ten laste van de vrije ruimte gebracht waardoor de ruimte van 1,2% niet afneemt. Bij nihil-waarderingen gaat het in het algemeen om zaken die ter beschikking zijn gesteld en die (deels) op de werkplek worden gebruikt.

Voorbeeld is: ter beschikking gestelde werkkleding.

 

Geen verschil meer tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen

Vanaf 2015 maakt het niet uit of u de zogenoemde werkplek gerelateerde voorzieningen verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt. Het gaat dan met name om Arbo voorzieningen en hulpmiddelen die ook op het werk worden gebruikt en voor 90% of meer zakelijk worden gebruikt.