Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Vrijgesteld loon
Is er een specifieke vrijstelling van loon van toepassing volgens artikel 11 LB1964?

Deze wordt van het loon uitgezonderd en komt dus niet in de werkkostenregeling terecht.

Vrijgestelde aanspraken
Een aanspraak is in principe loon, maar is meestal volledig of gedeeltelijk vrijgesteld. Als de aanspraak is vrijgesteld, is de uitkering op grond van die aanspraak meestal belast. Dit is bekend als de omkeerregel.

  • aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval;
  • aanspraken op een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden, tot maximaal driemaal het loon over een maand;
  • aanspraken op een eenmalige uitkering bij einde dienstbetrekking;
  • de aanspraak op pensioen;
  • aanspraken op verlof;
  • aanspraken op grond van de ZW, de Wet Wajong, de WAZO, de WW, de WAO/WIA en overeenkomstige aanspraken.

Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen

  • eenmalige uitkeringen en verstrekkingen bij overlijden tot maximaal driemaal het loon over een maand;
  • diensttijduitkeringen tot maximaal één maand als de werknemer ten minste 25 of 40 jaar in dienst is;
  • uitkeringen uit fondsen waarin de werkgever de afgelopen vijf jaren niet meer heeft bijgedragen dan de werknemers.