Al het voordeel dat een werknemer geniet vanuit zijn dienstbetrekking is loon, inclusief alle vergoedingen en verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

 

Er moet dus sprake zijn van een voordeel, en de dienstbetrekking is van doorslaggevende betekenis waarom het voordeel wordt genoten. Dit laatste wordt causaal verband genoemd. Als er geen voordeel is of er is geen causaal verband dan is er geen sprake van loon en is de WKR niet van toepassing.

 

Voorbeelden

Geen voordeel:

  • Bij het vergoeden van intermediaire kosten (zie vraag 2) is er geen sprake van een voordeel.
     
  • Geef je de werknemer een cadeau bij huwelijk, verjaardag of een andere gelegenheid waarbij ook anderen dan de werkgever een cadeau plegen te geven en het cadeau is niet duurder dan € 25 (incl. BTW) en niet in geld of een cadeaubon, dan wordt aangenomen dat het voordeel verwaarloosbaar is en neemt de Belastingdienst aan dat er geen sprake is van loon.

Geen causaal verband met dienstbetrekking:

  • Een bloemetje voor je werknemer bij ziekte. Dit gebeurt volgens de toelichting van het Ministerie van Financiën meer vanuit medeleven en goed werkgeverschap, dan vanuit de dienstbetrekking.
     
  • Kunnen je werknemers een verzekering afsluiten waarbij ze gebruik maken van een collectiviteitskorting omdat ze bij jou in dienst zijn, dan is het verband met de dienstbetrekking te ver verwijderd. Het is meer het collectief dat voor de korting zorgt.