Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Hoe stelt de Belastingdienst vast dat we de vrije ruimte van 1.2 % overschrijden?

Je berekent zelf wanneer je eindheffing werkkosten moet afdragen. De Belastingdienst ontvangt deze informatie via je loonaangifte. Uit je administratie moet duidelijk blijken welke zaken je aan je medewerkers vergoed en verstrekt en je moet deze kosten ook benoemen als respectievelijk gerichte vrijstelling, nihil-waardering, intermediaire kosten of kosten die ten laste van de vrije ruimte gaan. Het kan zijn dat je hiervoor in de administratie nieuwe kostenplaatsen moet inrichten en dat aanpassingen in het grootboek noodzakelijk zijn.

Moet ik nu samen met de financiële administratie de loonaangifte opstellen?

Wanneer je de loonaangifte instuurt, moet duidelijk zijn welk bedrag je in de vrije ruimte gaat onderbrengen. Daarvoor ben je ook afhankelijk van informatie die van de financiële afdeling moet komen. Het totaal van de bedragen uit beide administraties bepaalt wat er op de aangifte wordt vermeld. U bent dus niets verplicht, maar regelmatig overleg lijkt, afhankelijk van de bedrijfssituatie, noodzakelijk.

Wij komen boven de vrije ruimte uit met onze vergoedingen en verstrekkingen. Nu wil ik wat verstrekkingen gaan bruteren. Moet ik eerst overleggen met mijn medewerkers?

Overleg lijkt overbodig omdat uw werknemer hetzelfde netto salaris zal houden. Maar als u een netto vergoeding bruteert, stijgt ook het belastbaar loon van uw medewerker. Dit kan consequenties hebben voor zijn of haar huur- en zorgtoeslag. Probeer hiermee rekening te houden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten laste van de vrijeruimte ?

Als je een werknemer een aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders verstrekt, is loon . Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. De waarde is het bedrag dat je per loontijdvak voor de werknemer stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.
Als je werknemer zelf de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, is de vergoeding van de premie loon van de werknemer. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.

Ongevallenverzekering voor mijn werknemer ten laste van de vrije ruimte ?

De werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Heeft de werkgever voor de werknemer een ongevallenverzekering afgesloten en betaalt de werkgever ook de premie dan is aanspraak voor de werknemer onbelast. Een eventuele uitkering is belast.

Moeten in de loonaangifte ook de “nihil-waarderingen ” en “ gerichte vrijstellingen” worden meegenomen?

Alleen de eventueel te betalen eindheffing van 80% staat in de Loonaangifte. Toelichting: De nihil-waarderingen en gerichte vrijstelling zouden in de financiële administratie bijgehouden moeten worden, om deze bij een eventuele controle door de Belastingdienst te kunnen verantwoorden.

 

Bent u al WKR?

 

* verplicht veld

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Job Title.
Please enter a Company name.
Enter # of Employees.
 
 
Requierd field.