Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Belangrijke keuzedata voor de WGA

Hoewel het nieuwe WGA-stelsel per 1 januari 2017 ingaat, moeten werkgevers de eerste belangrijke keuze over de WGA al vóór 1 oktober 2016 hebben gemaakt. Alle beslis- ofwel keuzemomenten zijn vastgelegd in de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa).

 
 

Eerste beslismoment WGA vóór 1 oktober 2016

  • Werkgevers die reeds Eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA-vast zijn, maar toch terug willen naar de publieke verzekering van het UWV, moeten dat vóór 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst melden.
  • Besluit u als werkgever om Eigenrisicodrager te worden dan moet u dit vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst aanvragen. Tegelijkertijd moet u een garantieverklaring bij de Belastingdienst afgeven dat de kosten van WGA-vast- en WGA-flex-uitkeringen gedekt worden door uw verzekeraar.
  • Was uw onderneming al Eigenrisicodrager, dan moet de keuze om dit te blijven niet bij de Belastingdienst gemeld te worden. Wel moet u uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst afgeven dat de kosten van WGA-vast- en WGA-flex-uitkeringen gedekt worden door uw verzekeraar.

Naar verwachting zullen verzekeraars ruim vóór 1 oktober 2016 hun premies bekendmaken. Wie een gunstige premie wil bedingen, moet de risico’s goed in kaart gebracht hebben. Indien nodig kan een accountant of financieel adviseur u daar bij helpen.

 
 

WGA van kracht op 1 januari 2017

De WGA gaat van kracht per 01 januari 2017. Maar let op: al bij het eerste keuzemoment van 1 oktober 2016 dienen werkgevers te beslissen of ze per 1 januari 2017 kiezen voor:

  • een publieke verzekering bij het UWV met premiedifferentiatie, óf
  • het Eigenrisicodragerschap voor de totale WGA-lasten.

Dit beslismoment valt dus wellicht eerder dan u dacht. Als u wacht tot (vlak voor) 1 januari 2017 bent u te laat, dus zorg dat u deze keuze voor 01 oktober 2016 gemaakt - én gemeld - hebt.

Let op: Het is niet mogelijk om voor WGA-vast Eigenrisicodrager te zijn en u voor de WGA-flex bij het UWV te verzekeren!

 
 

Lastig kiezen?

Lukt het u als werkgever niet om gedurende de komende maanden een gefundeerde keuze te maken? De Belastingdienst geeft twee keer per jaar – in januari en in juli – de mogelijkheid om het Eigenrisicodragerschap te laten ingaan of te beëindigen. Een handig hulpmiddel bij het maken van een keuze is de ‘Checklist Eigenrisicodragen’ op de website van het UWV.