Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Kiest u voor ERD of UWV?

Bij veel ondernemers heerst nog altijd de overtuiging dat Eigenrisicodragerschap uitsluitend interessant is voor grote bedrijven. In de praktijk maken veel werkgevers in het MKB dan ook gebruik van de verzekering via het UWV. Toch kan het Eigenrisicodragerschap ook voor kleinere organisaties aantrekkelijk zijn.

 
 

Wanneer ERD als MKB?

Statistieken tonen aan dat nog geen 7% van de werkgevers in het MKB Eigenrisicodrager is, maar het gaat wel om rond de 40% van de totale loonsom. Lang niet alle ondernemers in het MKB weten dat het Eigenrisicodragerschap voor hen tóch aantrekkelijk kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer:

  • een bedrijf niet of nauwelijks gebruikmaakt van flexkrachten, en/of
  • het ziekteverzuim al jaren laag is, en/of
  • de bedrijfsactiviteiten weinig gezond­heidsrisico’s opleveren.

Kijk dus goed naar de verzuim- en flexwerkcijfers van de afgelopen jaren en baseer daar vóór 1 oktober 2016 uw keuzes voor de WGA op.

 
 

Inzicht in ziekteverzuim en personeelsdata

Werkgevers moeten een aantal cijfers en feiten goed in beeld hebben om te kunnen besluiten om bij het UWV te blijven of als ERD over te stappen naar een verzekeraar. Breng met name de volgende gegevens rond zieke (ex-)werknemers in kaart:

  • Welke medewerkers zijn de afgelopen 2 jaar langdurig ziekgemeld?
  • Controleer de gevalslijsten die de basis vormen voor de WGA-premie en ZW-premie:
    • Zijn al deze werknemers terecht aan de werkgever toegekend?
    • Bevinden zich onder de zieke werknemers geen mensen met een no-riskpolis van het UWV?

Een modern personeelsinformatiesysteem met voldoende rapportage­mogelijkheden kan hiervan snel een goed beeld geven.