Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Minder (langdurig) arbeidsongeschikten

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen. Hoe minder (ex-)werknemers een WGA-uitkering ontvangen en hoe korter, hoe minder thuiszitters. Beter voor henzelf én voor het bedrijfsresultaat, want werkgevers zijn gedurende maximaal 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen aan hun (ex-)werknemers.

 
 

Voordelen Eigenrisicodragerschap

Uit evaluatie van het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (2015) door het Ministerie van SoZaWe blijkt:

“ZW-gerechtigden die werkzaam zijn geweest bij Eigenrisicodragers dichten zichzelf meer kansen toe op de arbeidsmarkt, zijn actiever en hebben vaker betaald werk. Uit de monitor van het UWV blijkt vervolgens dat de verblijfsduur in de Ziektewet van ZW-gerechtigden die werkzaam zijn geweest bij een Eigenrisicodrager korter is dan bij publiekverzekerde werkgevers.”