Eigenrisicodragerschap bij Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)

Werkhervatting
gedeeltelijk
arbeidsongeschikten (WGA)

Wordt u Eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA?

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bestaat uit de WGA-vast en WGA-flex. Een werkgever kan nu al ERD zijn voor de WGA-vast. Per 1 januari 2017 worden WGA-flex en WGA-vast samengevoegd. Werkgevers kunnen dan kiezen of ze óók ERD willen zijn voor de kosten van de (ex-)flexwerknemers.

 
 

WGA in het kort

Elke werkgever is verplicht om het salaris van zieke (ex-)werknemers maximaal 2 jaar door te betalen. Wordt een zieke (ex-)werknemer na 2 jaar (gedeeltelijk) afgekeurd, dan komt hij in aanmerking voor een uitkering via het UWV, óf via de werkgever als deze ervoor gekozen heeft om Eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA te zijn. Werkgevers die ERD zijn, betalen zelf de uitkering aan hun zieke (ex-)werknemer. Bovendien betalen ze een verzekeringspremie omdat ze verplicht verzekerd dienen te zijn voor deze kosten. Zij moeten hiervoor zelf een verzekering afsluiten op de vrije markt.

 

12 jaar lang achtervolgd

Maar ERD of niet, in beide gevallen hebben werkgevers gedurende 10 jaar méér kosten voor hun zieke (ex-)werknemers dan voor hun gezonde werknemers. Hierdoor ondervinden alle werkgevers dus in totaal 12 jaar lang de financiële consequenties voor hun zieke (ex-)werknemer(s)! Werkgevers die wél ERD zijn, hebben echter meer invloed om in de WGA belande werknemers weer aan de slag te krijgen. Ook zullen zij uit eigen beweging meer doen aan preventie en maatregelen treffen om ziekteverzuim te voorkomen. Dat is voor de werknemer zelf ook beter. En dat is het doel van de WGA.

 
 

Wijzigingen WGA per 1-1-2017

Per 1 januari 2017 kunnen werkgevers kiezen of ze, naast ERD voor hun vaste (ex-)werknemers, óók ERD willen zijn voor hun (ex-)flexwerkers. Werkgevers die reeds Eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA-vast zijn, moeten een nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst afgeven. Wil de werkgever terug naar de publieke verzekering van het UWV, dan moet hij dit vóór 1 oktober 2016 beslissen. Wacht dus niet langer met uw voorbereidingen om weloverwogen en op tijd uw keuze te kunnen maken!

 
 
 

Breng ziekteverzuim in kaart

De keuze ‘wel of niet Eigenrisicodragerschap’ is alleen verantwoord te maken wanneer werkgevers voldoende inzicht hebben in de situatie rond zieke (ex-)werknemers, nu en gedurende de laatste jaren. Voor werkgevers is het dus zinvol om voorbereid te zijn op vragen over dit onderwerp. Niet alleen met betrekking tot het naderende keuzemoment, maar ook over de eventuele voor- en nadelen van een overstap - en de zaken die daarvoor in kaart gebracht moeten worden.