Wet Werk en Zekerheid (WWZ): nieuwe regels voor ontslag en contracten

Wet Werk en Zekerheid
nieuwe regels voor
ontslag en contracten

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben we sinds januari 2015 te maken met andere regels voor contracten. Hierdoor kan de werkgever een werknemer niet meer dan 3 keer achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden. Er gelden nu ook strengere regels voor nulurencontracten; werkgevers moeten vaker loon doorbetalen. Nieuw is ook de zogeheten aanzeggingsplicht bij een tijdelijk contract.

 
 

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015  gelden nieuwe regels voor ontslag en ontslagvergoeding. De ontslagroute is in de wet vastgelegd. Alleen bij ontslag wegens reorganisatie en bij langdurige ziekte moet de werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Voor alle overige gronden (bijv. disfunctioneren, nalatig handelen werknemer) moet bij de kantonrechter om ontbinding worden gevraagd. Wordt het dienstverband op initiatief van de werkgever beëindigd dan is de werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde is wel dat het dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd.De transitievergoeding is in het algemeen lager dan de oude kantonrechtersformule. Dat kan ongunstig uitpakken voor werknemers met een hoog salaris die al lang in dienst waren. Nieuw is dat de transitievergoeding ook geldt voor zieke werknemers die na 2 jaar uit dienst gaan.