Einde verleggingsregeling

Einde verleggingsregeling

 

Verleggingsregeling is vervallen

Op 12 september 2013 is een nieuw Besluit gepubliceerd inzake de 30%-regeling. Het oude uit 2005 stammende Besluit is daarmee ingetrokken. Een belangrijk gevolg van het intrekken van het oude Besluit is dat de daarin opgenomen verleggingsregeling is vervallen.

 

Verleggingsregeling

Het uitgangspunt voor de loonheffingen is dat de formele werkgever geheel verantwoordelijk is voor het berekenen, inhouden en afdragen van de loonbelasting en sociale zekerheid. De formele werkgever is de werkgever waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Bij internationale uitzendingen werd de tijdelijk in Nederland werkzame werknemer in de praktijk in de salarisadministratie van het Nederlands concernonderdeel opgenomen.

Daarmee maakte het Nederlandse concernonderdeel gebruik van de zogenaamde verleggingsregeling. Formeel echter, zou het buitenlandse concernonderdeel zich in Nederland voor loonbelastingdoeleinden bij de Belastingdienst moeten laten registreren en in Nederland als gevolg daarvan zelf een salarisadministratie moeten voeren.

De verleggingsregeling werd toegepast op grond van een goedkeuring opgenomen in het Besluit van 21 oktober 2005. Deze algemene goedkeuring kon worden toegepast zonder dat dit hoefde te worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Echter, met ingang van 12 september 2013 is voornoemd Besluit ingetrokken. Als gevolg daarvan kan op de verleggingsregeling alleen dan nog een beroep worden gedaan indien een formeel verzoek daartoe op grond van artikel 6 lid 6 van de Wet op de loonbelasting 1964 bij de Belastingdienst wordt ingediend.