Assistentie

Assistentie

 

ADP/ExpatTeam helpt u graag bij de beoordeling in hoeverre voor uw onderneming een verzoek voor de verleggingsregeling moet worden ingediend. Wij kunnen u tevens behulpzaam zijn bij het indienen van een dergelijk verzoek.

 

Aanpassing van het addendum

Per 1 januari 2012 is de 30%-regeling gewijzigd. Daarbij is het criterium ‘schaars of moeilijk beschikbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt’ in principe vervangen door een salarisbedrag.

Werknemers ouder dan 30 jaar moeten in ieder geval een belastbaar loon (na afsplitsing van 30% onbelaste vergoeding) hebben van € 36.378 (was € 35.770 voor 2013), terwijl voor werknemers jonger dan 30 jaar en in het bezit van een mastertitel een belastbaar loon geldt van € 27.653 (was € 27.190 voor 2013). Het addendum dat bij de aanvraag voor de 30%-regeling moet worden ingediend en waarin de arbeidsrechtelijke afsplitsing van de 30% onbelaste vergoeding van het oorspronkelijk overeengekomen salaris wordt geregeld, dient overeenkomstig deze nieuwe regels te zijn aangepast. Uit de praktijk blijkt echter dat de benodigde aanpassingen regelmatig niet zijn opgenomen in het gebruikte addendum. Dat kan tot discussies en problemen met de Belastingdienst leiden.

Wij adviseren u dan ook om bij het indienen van een aanvraag voor de 30%-regeling ervoor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van een up to date addendum. 

 

Vragen?

Indien u vragen heeft of ondersteuning wenst bij hetzij de aanvraag van de verlegginsregeling of bij de beoordeling in hoeverre uw addendum op de arbeidsovereenkomst up to date is, neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon bij ADP of met Cees Heerooms van ExpatTeam, e-mail:cees@expatteam.nl of tel. 31 (0) 6 54 958 666).