30%-regeling

Verleggingsregeling
30%-regeling
Expats

Beschikking voor inhoudingsplicht noodzakelijk

Is er na 12 september 2013 een expat voor u komen werken die niet formeel bij u in dienst komt? Wilt u deze werknemer in uw loonadministratie opnemen en de 30%- regeling toepassen? Dan is het belangrijk dat u - samen met het betreffende buitenlandse concernonderdeel - een verzoek hiervoor doet aan de Belastingdienst.

 

Verleggingsregeling

U ontvangt dan een beschikking op grond waarvan u de ‘verleggingsregeling’ mag toepassen. Voor werknemers waar u voor 12 september 2013 de verleggingsregeling al toepaste op grond van het Besluit van 2005, hoeft u in principe geen nieuw verzoek te doen.

Naast de wijziging van de verleggingsregeling heeft de Belastingdienst aangegeven dat het bij de arbeidsovereenkomst te sluiten addendum moet voldoen aan door hen gestelde eisen. Het noodzakelijke addendum dient onder meer aan richtlijnen voor (minimale) salarisbedragen te voldoen. ADP helpt u graag bij de beoordeling in hoeverre voor uw onderneming een verzoek voor de verleggingsregeling moet worden ingediend en kan u ook assisteren bij het indienen van zo’n verzoek.

 

Uitleg 30%-regeling

Als een werknemer binnen concernverband wordt uitgezonden is het mogelijk de 30%-regeling toe te passen. Omdat het vaak voorkomt dat de werknemer formeel in dienst blijft bij het concernonderdeel dat de uitzending verzorgt, moet formeel gezien dit buitenlandse concernonderdeel in Nederland een loonadministratie voeren en ook de 30%-beschikking aanvragen.

In een Besluit van oktober 2005 was geregeld dat de werknemer in de loonadministratie van het Nederlandse concernonderdeel mocht worden opgenomen en dat dit onderdeel dan ook de 30%-regeling mocht toepassen. Dit werd ook wel de verleggingsregeling genoemd. Vanaf 2013 is er in de Wet een bepaling opgenomen dat er een gezamenlijk verzoek van het buitenlandse en het Nederlandse concernonderdeel moet worden ingediend om deze ‘verleggingsregeling’ toe te mogen passen.

In een Besluit van september 2013 is door Ministerie van Financiën aangegeven dat het Besluit van oktober 2005 is ingetrokken en het daardoor het beleid van de Belastingdienst zal zijn dat de verleggingsregeling slechts mag worden toegepast als daarvoor door het uitzendende concernonderdeel en het ontvangende Nederlandse concernonderdeel een beschikking is aangevraagd.  

Let op: Wanneer het Nederlandse concernonderdeel niet in het bezit is van een beschikking kan dit concernonderdeel niet, gezamenlijk met de werknemer, een 30%-regeling aanvragen. De vanaf 12 september 2013 afgegeven 30%-beschikkingen zijn dan op naam van de foutieve inhoudingsplichtige gesteld en daardoor ongeldig.