Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Juridisch is er ook bij vakantiewerkers sprake van een arbeidscontract van tijdelijke aard. Je hebt dus te maken met juridische bepalingen. Leg daarom ook bij vakantiewerk alle afspraken goed vast! Om alle risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten huren veel werkgevers dan ook uitsluitend vakantiewerkers in via een uitzendbureau. Voor die werkgevers die zelf vakantiewerkers in dienst nemen hierbij als steuntje in de rug een overzicht van de aandachtspunten bij het inzetten van vakantiewerkers.

 
 

Vakantiewerkers en minimumloon

Ook vakantiewerkers hebben recht op het minimum(jeugd)loon en minimum vakantiebijslag van 8%. Voor kinderen van 13 en 14 jaar geldt geen minimum loon, maar geldt als richtlijn het loon voor 15-jarigen. Bekijk het actuele overzicht minimumlonen »

 

Vakantiedagen

Vanzelfsprekend bouwt een vakantiekracht ook vakantiedagen op (ten minste 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband). Gezien de aard van het werk (vakantiewerk) zullen de vakantiekrachten deze dagen doorgaans niet opnemen. Dat betekent dat ze zullen worden uitbetaald na afloop van het contract. Ook deze dagen moeten worden verhoogd met de vakantiebijslag. Let op: de wettelijke vakantiedagen mogen niet tijdens het dienstverband uitbetaald worden.

 
 

Belasting en administratieve verplichtingen werkgever

Omdat er ook fiscaal sprake is van een werknemer moeten werkgevers aan alle administratieve verplichtingen voldoen bij vakantiewerkers. Er moet een kopie van een geldig id-bewijs worden gemaakt en bij de administratie worden bewaard. Ook moet de vakantiewerker schriftelijk verklaren wat de n.a.w. gegevens zijn en of hij/zij wel of niet de loonheffingskorting toe willen laten passen. 

 

Vakantiewerker en loonheffingskorting

Ook moet de vakantiewerker schriftelijk verklaren wat de n.a.w. gegevens zijn en of hij/zij wel of niet de loonheffingskorting toe willen laten passen. 

Deze verklaring moet ook bij de loonadministratie worden bewaard. Als de vakantiewerker de loonheffingskorting toe laat passen zal er vaak geen belasting worden ingehouden op het loon. Heeft de vakantiewerker ook al een ander bijbaantje dan zal in het algemeen daar al rekening worden gehouden met de loonheffingskorting en mag dit niet nog een keer bij het vakantiewerk. Op de verdiensten van de vakantiewerker zal dan loonheffing worden ingehouden.

De vakantiewerker heeft meestal wel recht op een teruggaaf van (een deel van) de ingehouden belasting. Na afloop van het jaar kan een belastingformulier worden ingediend. De teruggaafgrens is € 14. 

 

Studenten- en scholierenregeling

Het indienen van een belastingaangifte kan een lastige klus zijn. Om dit zo veel als mogelijk te voorkomen kan de vakantiewerker gebruik maken van de ‘Studenten- en scholierenregeling. Deze regeling houdt in dat de kwartaaltabel in plaats van de maandtabel wordt gebruikt. Daardoor hoeft de werkgever meestal geen belasting meer in te houden. Dit omdat er bij de kwartaaltabel rekening wordt gehouden met een kwart van de heffingskorting(en) in plaats van met 1/12 deel.

Voor gebruik van de studenten- en scholierenregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • een scholier moet aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op kinderbijslag of een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • een student moet recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten;
  • de vakantiewerker moet schriftelijk verklaren dat hij in aanmerking wil komen voor de studenten- of scholierenregeling.
 

Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de studenten- en scholierenregeling en is een voorbeeld van een schriftelijke verklaring van de vakantiekracht waarin om toepassing van de regeling wordt gevraagd te vinden.

 
 

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet

Omdat er sprake is van een normale arbeidsovereenkomst is de vakantiewerker ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen en moet er bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend.

 

Ziekte

Wordt de vakantiewerker tijdens de werkperiode arbeidsongeschikt, dan heeft hij/zij recht op doorbetaling van het overeengekomen loon, zolang de dienstbetrekking duurt.

 

Werkeloosheid

De vakantiewerker is verzekerd voor de WW. Over het loon is de werkgever dus AWF-premie en premie Sectorfonds verschuldigd. Omdat vakantiewerkers meestal niet voldoen aan de vereisten komt er meestal ook geen uitkering. Na de vakantie hervat je immers de opleiding ben je niet beschikbaar voor arbeid en dus niet (langer)werkloos.

 

Zorgverzekeringswet

Over het loon van de vakantiewerkers moet de werkgever ook de werkgeversbijdrage ZVW berekenen en afdragen. Let op! Dit moet ook als de vakantiewerker jonger is dan 18 jaar en dus nog niet zelf nominale premie is verschuldigd.