Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Werktijden en werkzaamheden

Bij vakantiewerk gaat het meestal om jongeren beneden de 18 jaar. Deze groep mag alleen onder bepaalde voorwaarden werken. Met name aan de werktijden en werkzaamheden zijn nogal wat eisen gesteld. In dit verband is er een onderscheid te maken in vier leeftijdsgroepen.

 

12 jaar of jonger

Kinderen van 12 jaar of jonger mogen geen arbeid verrichten. Juist op het inzetten van te jeugdige vakantiewerkers wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd.
 

13 en 14 jaar

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen beperkt arbeid verrichten. In de vakantieperioden mag deze groep alleen niet-industriële lichte hulparbeid verrichten. Daarmee wordt bedoeld dat de kinderen alleen hand- en spandiensten mogen verrichten. Er moet altijd onder toezicht worden gewerkt en er mag niet in een fabriek of met machines worden gewerkt. Voorbeelden van het werk dat gedaan mag worden: oppassen, verspreiden van folders of huis-aan-huisbladen, helpen in de huishouding, helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of manege, pretpark, camping of speeltuin, lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw en helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen.

Een overzicht op welke tijden kinderen van 13 en 14 jaar mogen werken.

 • minimum dagelijkse rust: 14 uur
 • rust in ieder geval tussen: 19:00 - 07:00 uur
 • maximum aantal werkdagen per week: 5 dagen
 • maximum arbeidstijd per dag: 7 uur
 • maximum arbeidstijd per week: 35 uur
 • maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 4 weken
 • max. aantal aaneengesloten weken: 3 weken
 • pauze bij werk van meer dan 4,5 uur: ½uur
 • zondagsarbeid: nee
 

15 jarigen

Kinderen van 15 jaar mogen niet-industriële arbeid van lichte aard uitvoeren (zie kader). Daarmee wordt bedoeld dat de kinderen alleen hand- en spandiensten mogen verrichten en geen (zelfstandige) productiearbeid. Voorbeelden van werk dat gedaan mag worden: licht werk in een winkel (opruimen of klanten helpen, maar niet afrekenen of achter de kassa), groente- en fruit plukken, folders of huis-aan-huisbladen rondbrengen, avondkranten bezorgen, werken in een pretpark, museum, manege of camping en ochtendkranten bezorgen.

Een overzicht op welke tijden kinderen van 15 jaar mogen werken:

 • minimum dagelijkse rust: 13 uur
 • rust in ieder geval tussen: 19:00 - 07:00 uur
 • maximum aantal werkdagen per week: 5 dagen
 • maximum arbeidstijd per dag: 8 uur
 • maximum arbeidstijd per week: 40 uur
 • maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 6 weken
 • max. aantal aaneengesloten weken: 4 weken
 • pauze bij werk van meer dan 4,5 uur: ½uur
 • zondagsarbeid: nee, behalve als zaterdag een vrije dag is
 • 4 vrije zondagen per 13 weken
 

16 en 17-jarigen

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer werken. Aangezien deze jongeren nog wel (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Daarom wordt de tijd die jongeren naar school gaan meegeteld als arbeidstijd. Ook genieten werkende jongeren van 16 en 17 jaar meer bescherming dan werknemers van 18 jaar en ouder:

 • ze hebben recht op langere rustperioden;
 • ze mogen niet 's nachts werken;
 • ze mogen niet overwerken en;
 • ze mogen geen diensten verrichten, waarbij ze opgeroepen kunnen worden.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle soorten werkzaamheden verrichten. Sommige werkzaamheden mogen alleen onder adequaat deskundig toezicht uitgevoerd worden, zoals:

 • werkzaamheden waarbij gevaar bestaat voor instorting, zoals sloopwerk;
 • werken aan, met of in de directe omgeving van hoogspanningsleidingen met stoffen die ontploffen, irriterend of bijtend zijn. Of schadelijk met als toevoeging 'onherstelbare effecten niet uitgesloten';
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van de genoemde stoffen of gassen bevinden;
 • het maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen. Jongeren van 16 en 17 mogen met een trekker op de openbare weg rijden, mits ze in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs;
 • werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • saai, zich binnen korte tijd herhalend werk, waarvoor de werknemer stukloon ontvangt;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

Een overzicht op welke tijden kinderen van 16-17 jaar mogen werken:

 • minimum dagelijkse rust: 12 uur
 • rust in ieder geval tussen 22:00 - 06:00 uur of wekelijkse rust 36 uur per periode van 7x24 uur
 • maximum aantal werkdagen per week: 5 dagen
 • maximum arbeidstijd per dag: 9 uur
 • maximum arbeidstijd per week: 45 uur
 • maximum arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 40 uur per week (160 uur)
 • pauze bij werk van meer dan 4,5 uur: ½uur bij werk van meer dan 8 uur, ¾ uur waarvan ½ uur aaneengesloten
 • zondagsarbeid: ja, zondag werken, dan zaterdag vrij
 • vrije zondagen per 13 weken 4