Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Toelichting toepassing reiskosten regeling

Werkgevers kunnen hun werknemers een vergoeding geven voor alle zakelijke kilometers over de volledige reisafstand die de werknemer aflegt. Dit ongeacht het vervoermiddel, auto, motorfiets, fiets, openbaar vervoer, te voet, etc. Hierbij kwalificeren ook de woon-werkkilometers als zakelijke kilometers. 

 

Tot een bedrag van € 0,19 per km. is de vergoeding een gerichte vrijstelling en wordt dus niet belast. Let op! Om gebruik te kunnen maken van gerichte vrijstelling moet u de vergoeding als eindheffingsloon aanmerken. Zorg er dus voor dat uit uw administratie blijkt dat u de vergoeding als eindheffingsloon hebt aangemerkt. De manier waarop u dit bewijs levert is redelijk vrij. Het kan uit uw arbeidsvoorwaarden blijken, maar ook uit een vastlegging in uw adminstratie dat u bepaalde kosten aanmerkt als eindheffingsloon. Binnen de systemen van ADP kunt u de reiskostenvergoedingen aanmerken als eindheffingsloon. Hiermee heeft u aan uw bewijslast voldaan.

 

Geen wettelijk onderscheid

Er is dus geen wettelijk onderscheid tussen regelmatig woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen. De € 0,19-normering geldt overigens voor vergoedingen en verstrekkingen tezamen. De 'beperking' van € 0,19 geldt niet voor de afstand die wordt afgelegd met boot, vliegtuig of taxi. Voor die manier van reizen en over die afstand mag u altijd de werkelijke kosten vergoeden