Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Samen een verslag opstellen

Op basis van het reïntegratiedossier stellen werkgever en werknemer uiterlijk in de 93e week samen de eindevaluatie op. Dit bestaat uit de informatie uit het reïntegratiere-integratiedossier, plan van aanpak en de probleemanalyse.

 

Week 93

Het verslag en de aanvraag voor de WIA uitkering wordt door de werknemer aan UWV overhandigd uiterlijk in de 93e week.

Aan de hand van het verslag beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om te voorkomen dat de werknemer in de WIA terecht komt. In het reïntegratiere-integratieverslag moet in ieder geval zijn opgenomen:

  • probleemanalyse WIA en eventuele bijstellingen
  • Plan van Aanpak en eventuele bijsteliingen
  • Verslagen van de voorgangsgesprekken met de medewerker
  • Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA
  • Actueel oordeel bij de probleemanalyse WIA
  • Eindevaluatie plan van aanpak WIA

De werknemer moet zelf de Medische informatie toevoegen van de bedrijfsarts/arbodienst. En de werknemer moet ook het formulier "Oordeel werknemer" invullen wat hij vindt van zijn reïntegratie.

 

Na 2 jaar ziekte?

De werkgever mag de werknemer die langer dan 2 jaar ziek is ontslaan. Dan moeten de werknemer, werkgever en UWV het wel eens zijn over de volgende 3 zaken:

  • De werknemer kan het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer doen
  • Werkgever en werknemer hebben genoeg geprobeerd om de werknemer aan het werk te krijgen, maar is niet gelukt
  • Ook aangepast of ander werk zal de werknemer niet snel terug laten keren naar het bedrijf. Ook niet indien er een opleiding of een cursus is gevolgd,

Zijn werkgever, werknemer en UWV het eens? Dan kan de werknemer worden ontslagen en is er geen ontslagvergunning nodig. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk met wederzijds goedvinden beëindigd. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering als hij meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Bij minder dan 35% krijgt de werknemer een WW-uitkering maar geen WIA–uitkering.