Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Starten bij ziekmelding

De werkgever start met het aanleggen van een reïntegratiedossier op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. In het dossier worden alle schriftelijke stukken, handelingen en afspraken die betrekking hebben op de ziekte opgenomen.

 

Plan van aanpak

Het plan van aanpak en de eventuele bijstellingen op het plan komen ook in het dossier. De medische aspecten worden niet in het door de werkgever te onderhouden dossier opgenomen. De medische gegevens blijven namelijk bij de arbodienst. De informatie uit het reïntegratiedossier is basis voor het opstellen van het reïntegratieverslag.

 

Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 52 weken (het eerste jaar) bekijkt de werkgever samen met de werknemer hoe de reïntegratie verloopt. Na bijna 91 weken ( 1 jaar en 9 maanden) als de werknemer nog niet in zijn oude functie aan het werk is gegaan, maken de werkgever en de werknemer een eindevaluatie.