Digitaal archief
van de medewerker

 

Inleiding

Wie medewerkers in dienst heeft, is verplicht om een administratie te voeren én gegevens te bewaren. In de praktijk werken de meeste organisaties met personeelsdossiers waarin per medewerker naast salarisgegevens, identiteitsgegevens en contracten ook de beoordelingen, urenkaarten, opleidingsgegevens en vaak ook een uitgebreide correspondentie wordt bewaard. Steeds vaker is dit archief digitaal.

 

Wat gaat er in het HR-dossier

Een doorsnee HR-dossier bestaat al snel uit een flink aantal verschillende elementen. Een deel daarvan is wettelijk verplicht, denk aan de kopie van het identiteitsbewijs, salarisgegevens en gegevens over verlof en verzuim. Andere zijn weliswaar niet voorgeschreven maar in de praktijk onmisbaar. 

Lees verder »

 

Bewaren - maar hoe lang?

De dossiers van uw medewerkers bevatten persoonlijke gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk.

Lees verder » 

 

Het digitale HR-dossier: de mogelijkheden

Steeds meer organisaties hebben grote delen van hun administratie gedigitaliseerd. Denk aan de boekhouding, de salarisadministratie en in toenemende mate de inkoopadministratie waarbij de leverancier verplicht wordt om zijn facturen digitaal in te dienen. 

Lees verder »