Voorgenomen wijzigingen
autobelastingen 2017-2020

 

Het kabinet wil het stelsel van autobelastingen eenvoudiger maken, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met Autobrief II. Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft op 12 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. De Eerste Kamer moet de voorstellen eerst goedkeuren voordat de wijzigingen ingaan.

 

Belangrijkste wijzigingen per 2017:

  • Voor auto’s die vanaf 2017 op kenteken zijn gezet gaat een algemeen bijtellingspercentage van 22% gelden;
  • Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.