Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Per loontijdvak telt u bij het loon van uw werknemer een tijdsevenredig deel van het privégebruik auto. Dat bedrag boekt u in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage van uw werknemer vermeldt u ook in kolom 4 van de loonstaat als negatief bedrag.

 

Loonheffingen

Bij de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen vermeldt u het loon waarover u de loonbelasting/premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw hebt berekend. Daarnaast vermeldt u de volgende gegevens:

 • de waarde van het privégebruik auto vóór aftrek van de eigen bijdrage van uw werknemer
 • de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik auto
 

Reden geen bijtelling in loonaangifte

Het kan zijn dat u een auto aan uw werknemer ter beschikking hebt gesteld, maar geen privégebruik auto bij zijn loon telt. In dit geval moet u in de aangifte loonheffingen één van de volgende codes vermelden om aan te geven wat de reden is van GEEN bijtelling:

 • code 1 (Afspraak via werkgever met Belastingdienst)
  U moet deze code ook gebruiken als u privégebruik van een bestelauto hebt verboden
   
 • code 2 (Werknemer heeft Verklaring geen privégebruik auto van de Belastingdienst)
  als uw werknemer een kopie van de Verklaring geen privégebruik auto bij u heeft ingeleverd
   
 • code 3 (Ander bewijs personen- en bestelauto)
  als u geen collectieve afspraak met De Belastingdienst heeft gemaakt, of als uw werknemer geen Verklaring geen privégebruik auto bij u heeft ingeleverd
   
 • code 5 (Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto)
  als u voor de werknemer eindheffing toepast, omdat hij en andere werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken
   
 • code 6 (0% bijtelling)
  mag alleen toegepast worden voor auto's met een CO₂-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer
   
 • code 7 (Werknemer heeft verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Belastingdienst)
  als uw werknemer rijdt in een auto zonder CO₂-uitstoot en de bijtelling voor hem 0% is