Overgangsregeling

Overgangsregeling
autobelastingen 2017-2020

 

60 maandenregeling algemeen

Als een auto met een DET van vóór 2017 een verlaagde bijtelling heeft, dan geldt deze voor een periode van 60 maanden. Deze termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de DET van de auto valt. 

 

Voorbeeld 1:
Auto met DET 2 oktober 2012. CO2 uitstoot is 40gr. per km. Bijtelling 0%. Deze verlaagde bijtelling loopt tot en met 31 oktober 2017.

Auto’s met een DET van uiterlijk 31 december 2016
Voor auto’s met een DET van uiterlijk 31 december 2016 wordt het bijtellingspercentage na afloop van de 60 maanden volgens overgangsrecht gesteld op 25%. Is er na afloop van de zestig maanden nog steeds een korting van toepassing dan mag deze worden toegepast.

 

Voorbeeld 2:
Vanaf 1 november 2017 geldt voor de auto uit voorbeeld 1 een bijtellingspercentage van 25%. De auto heeft een DET van uiterlijk 31-12-2016. Er is geen korting meer van toepassing omdat de auto uitstoot heeft.

Let op!
Op basis van de wetgeving 2017 kan alleen een korting worden toegepast op volledig elektrische auto’s zonder CO2 uitstoot.

 

Overgangsrecht voor auto’s met een verlaagde bijtelling (14%, 20%) en DET vóór 1 juli 2012

Voor auto’s met een DET van vóór 1 juli 2012 is de verlaagde bijtelling 14% of 20%. Voor deze categorie geldt een bijzondere overgangsregel die afhankelijk is van de situatie.

  1. Als de auto aan dezelfde werknemer ter beschikking gesteld blijft dan is de verlaagde bijtelling tot 31 december 2018 van toepassing. Dit geldt dan ook als de werknemer van werkgever verandert en dezelfde auto blijft rijden.
  2. Als de auto uiterlijk 30 juni 2012 op uw naam staat of op naam van de leasemaatschappij en u stelt deze aan een (andere) werknemer ter beschikking blijft de verlaagde bijtelling zoals deze was op 30 juni 2012 van toepassing tot 31 december 2018.
  3. Als de auto op of na 1 juli van eigenaar wisselt wordt het even opletten.
    1. Blijft de auto bij dezelfde werknemer ter beschikking dan blijft de verlaagde bijtelling van toepassing tot 31 december 2018
    2. Zodra een andere werknemer de auto ter beschikking krijgt is de verlaagde bijtelling nog maar van toepassing tot 1 juli 2017.