Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

Bijtellingspercentage per 01-01-2017 voor nieuwe auto's

Voor auto’s met een DET vanaf 2017 kennen we nog maar twee bijtellingspercentages:

 1. 4% bijtelling geldt voor nieuwe auto's zonder CO2-uitstoot
 2. 22% bijtelling is voor nieuwe auto's met CO2-uitstoot
 

Auto’s zonder CO2 uitstoot bijtelling veranderd vanaf 2019

Voor volledig elektrische auto’s met een DET vanaf 2019 geldt dat de 4% bijtelling beperkt is tot de eerste € 50.000 catalogusprijs. Voor zover de catalogusprijs hoger is dan deze € 50.000 geldt de normale bijtelling van 22%.

Voorbeeld:
Miranda rijdt in een volledig elektrische auto met een catalogus- waarde van € 60.000.
Over de eerste € 50.000 is de bijtelling 4%.
Over € 10.000 is de bijtelling 22%.
Per saldo heeft Miranda een bijtelling van € 4.200 (4% x € 50.000 + 22% x € 10.000).
 

Let op! Heeft de auto een DET van uiterlijk 31-12-2016 en is de 60-maandstermijn verlopen? Dan is de bijtelling in het voorbeeld 7% en 25%. Dit omdat voor auto’s met een DET van
uiterlijk 31-12-2016 de percentages van 2016 gelden.  

 

Bijtellingspercentage per 01-01-2016

 1. 4% bijtelling geldt voor nieuwe auto's zonder CO2-uitstoot
 2. 15% bijtelling is voor nieuwe auto's met maximaal 50 gram CO2-uitstoot
 3. 21% bijtelling is voor nieuwe auto's met een CO2-uitstoot van >50 - ≤106
 4. 25% bijtelling is voor nieuwe auto's met > 106 CO2-uitstoot

Vanaf 2015 wordt er voor de hoogte van de CO2-uitstoot geen verschil meer gemaakt tussen diesel en andere brandstof.

CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto tot 2016
  CO₂-uitstoot in gram per kilometer  
  2011 01-01-2012 -
01-07-2012
01-07-2012 -
01-01-2013
2013 2014 2015 2016
GEEN DIESEL   
0% bijtelling   ≤50 ≤50 ≤50      
7% bijtelling         ≤50 ≤50  
14% bijtelling ≤110 >50 - ≤110 >50 - ≤102 >50 - ≤95 >50 - ≤88 >50 - ≤82  
15% bijtelling             ≤50
20% bijtelling >110 - ≤140 >110 - ≤140 >102 - ≤132 >95 - ≤124 >88 - ≤117 >82 - ≤110  
21% bijtelling             >50 - ≤106
25% bijtelling >140 >140 >132 >124 >117 >110 >106
35% bijtelling Auto's van 15 jaar of ouder
DIESEL   
14% bijtelling ≤95 >50 - ≤95 >50 - ≤91 >50 - ≤88 >50 - ≤85    
20% bijtelling >95 - ≤116 >95 - ≤116 >91 - ≤114 >88 - ≤112 >85 - ≤111    
25% bijtelling >116 >116 >114 >112 >111    
35% bijtelling Auto's van 15 jaar of ouder  
 

Er gelden verschillende bijtellingspercentages voor de auto van de zaak. De uitstoot van CO₂  is daarbij bepalend.

 1. 25% van de catalogusprijs van de auto is de standaard bijtelling
 2. 35 % bijtelling geldt voor auto's van 15 jaar of ouder ( zie toelichting)
 3. 20% bijtelling is voor zuinige auto's
 4. 14% bijtelling is voor zeer zuinige auto's
 5. 7% bijtelling is voor auto's met maximaal 50 gram CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2014 - 2015 (datum 1e tenaamstelling vanaf 2014) ( zie toelichting)
 6. 4% bijtelling is voor auto's zonder CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2014 - 2015 (datum 1e tenaamstelling vanaf 2014) ( zie toelichting)
 7. 0% bijtelling is voor auto's zonder CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2010 - 2013 (datum 1e tenaamstelling voor 2014) ( zie toelichting)
 

Auto's van 15 jaar en ouder

Vanaf het moment dat een auto 15 jaar of ouder is, moet voor de waarde van het privégebruik uitgegaan worden van de waarde in het economische verkeer van de auto in plaats van de catalogusprijs.

Voorbeeld
Als de auto bijvoorbeeld op 1 april 15 jaar oud is, moet van januari tot en met maart de bijtelling berekend worden over de catalogusprijs. Daarna gaat u uit van de waarde in het economische verkeer. Voor de vaststelling van deze waarde kunnen veilingprijzen een indicatie geven. U kunt ook kijken naar de taxatiewaarde van de auto voor de verzekering of naar de actuele kilometer- en leaseprijzen. Voor een gerestaureerde auto moet u de kostprijs van de auto en de restauratiekosten bij elkaar optellen. Daardoor kan de waarde in het economische verkeer hoger zijn dan de catalogusprijs.