Hoogte bijtelling

Hoogte bijtelling

 

Bijtellingspercentage per 01-01-2017 voor nieuwe auto's

Voor auto’s met een DET vanaf 2017 kennen we nog maar twee bijtellingspercentages:

 1. 4% bijtelling geldt voor nieuwe auto's zonder CO2-uitstoot
 2. 22% bijtelling is voor nieuwe auto's met CO2-uitstoot
 

Bijtellingspercentage per 01-01-2016

 1. 4% bijtelling geldt voor nieuwe auto's zonder CO2-uitstoot
 2. 15% bijtelling is voor nieuwe auto's met maximaal 50 gram CO2-uitstoot
 3. 21% bijtelling is voor nieuwe auto's met een CO2-uitstoot van >50 - ≤106
 4. 25% bijtelling is voor nieuwe auto's met > 106 CO2-uitstoot

Vanaf 2015 wordt er voor de hoogte van de CO2-uitstoot geen verschil meer gemaakt tussen diesel en andere brandstof.

CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privégebruik auto tot 2016
  CO₂-uitstoot in gram per kilometer  
  2011 01-01-2012 -
01-07-2012
01-07-2012 -
01-01-2013
2013 2014 2015 2016
GEEN DIESEL   
0% bijtelling   ≤50 ≤50 ≤50      
7% bijtelling         ≤50 ≤50  
14% bijtelling ≤110 >50 - ≤110 >50 - ≤102 >50 - ≤95 >50 - ≤88 >50 - ≤82  
15% bijtelling             ≤50
20% bijtelling >110 - ≤140 >110 - ≤140 >102 - ≤132 >95 - ≤124 >88 - ≤117 >82 - ≤110  
21% bijtelling             >50 - ≤106
25% bijtelling >140 >140 >132 >124 >117 >110 >106
35% bijtelling Auto's van 15 jaar of ouder
DIESEL   
14% bijtelling ≤95 >50 - ≤95 >50 - ≤91 >50 - ≤88 >50 - ≤85    
20% bijtelling >95 - ≤116 >95 - ≤116 >91 - ≤114 >88 - ≤112 >85 - ≤111    
25% bijtelling >116 >116 >114 >112 >111    
35% bijtelling Auto's van 15 jaar of ouder  
 

Er gelden verschillende bijtellingspercentages voor de auto van de zaak. De uitstoot van CO₂  is daarbij bepalend.

 1. 25% van de catalogusprijs van de auto is de standaard bijtelling
 2. 35 % bijtelling geldt voor auto's van 15 jaar of ouder ( zie toelichting)
 3. 20% bijtelling is voor zuinige auto's
 4. 14% bijtelling is voor zeer zuinige auto's
 5. 7% bijtelling is voor auto's met maximaal 50 gram CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2014 - 2015 (datum 1e tenaamstelling vanaf 2014) ( zie toelichting)
 6. 4% bijtelling is voor auto's zonder CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2014 - 2015 (datum 1e tenaamstelling vanaf 2014) ( zie toelichting)
 7. 0% bijtelling is voor auto's zonder CO₂-uitstoot en geldt voor de jaren 2010 - 2013 (datum 1e tenaamstelling voor 2014) ( zie toelichting)
 

Auto's van 15 jaar en ouder

Vanaf het moment dat een auto 15 jaar of ouder is, moet voor de waarde van het privégebruik uitgegaan worden van de waarde in het economische verkeer van de auto in plaats van de catalogusprijs.

Voorbeeld
Als de auto bijvoorbeeld op 1 april 15 jaar oud is, moet van januari tot en met maart de bijtelling berekend worden over de catalogusprijs. Daarna gaat u uit van de waarde in het economische verkeer. Voor de vaststelling van deze waarde kunnen veilingprijzen een indicatie geven. U kunt ook kijken naar de taxatiewaarde van de auto voor de verzekering of naar de actuele kilometer- en leaseprijzen. Voor een gerestaureerde auto moet u de kostprijs van de auto en de restauratiekosten bij elkaar optellen. Daardoor kan de waarde in het economische verkeer hoger zijn dan de catalogusprijs.

 

Hoogte privégebruik bij auto's zonder CO2-uitstoot

Als uw medewerker rijdt in een auto zonder CO2-uitstoot, bijvoorbeeld een electrische auto, waarbij de datum 1e tenaamstelling valt in het tijdvak 2010 tot 2014 dan is het privégebruik 0% van de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto.

Per 1 januari 2012 is de categorie met 0% bijtelling uitgebreid. De bijtelling van 0% geldt sindsdien voor auto's met een CO2-uitstoot tot en met 50 gram per kilometer en met een datum 1e tenaamstelling voor 2014. 

 • Voor auto's waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt voor 1 januari 2012:
  • bijtelling van 0% tot 1 januari 2017
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: het blijft gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt
    
 • Voor auto's waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014:
  • bijtelling van 0% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt opde maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling voor het privégebruik opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt
    
 • Voor auto’s waarvan de datum 1e tenaamstelling valt in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016:
  • bijtelling van 4% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling voor het privégebruik opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt
 

Hoogte privégebruik bij auto's met maximaal 50 gram CO2-uitstoot

Per 1 januari 2012 is de categorie met 0% bijtelling uitgebreid voor auto's met een CO2-uitstoot tot en met 50 gram per kilometer en met een datum 1e tenaamstelling voor 2014.

 • Voor auto's waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt voor 1 januari 2012:
  • bijtelling van 0% tot 1 januari 2017
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: het blijft gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt
 • Voor auto's waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014:
  • bijtelling van 0% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt opde maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling voor het privégebruik opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt
 • Voor auto’s waarvan de datum 1e tenaamstelling valt in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016:
  • bijtelling van 7% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling voor het privégebruik opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt
  • gekoppeld aan het kentekenbewijs: ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt