Dossiers Wet & Regelgeving

Dossiers

Dossiers Wet- & Regelgeving

De deskundigen van ons Kenniscentrum Wet- en Regelgeving bundelen relevante informatie overzichtelijk voor u in dossiers. Naast een overzicht van de betreffende regeling vindt u vaak ook (reken)voorbeelden, vragen en antwoorden en handige verwijzingen.

 

De WGA-flex en WGA-vast gaan samen per 1-1-2017. Kiest u als werkgever voor de kosten van (ex-)flexwerkers voor het UWV of Eigenrisicodragerschap (ERD)?

Waar moet u als werkgever en werknemer rekening mee houden als er een Auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld?

Nieuwe Europese privacywetgeving.  Wat zijn de kernbegrippen, wat betekent de bewaarplicht voor uw werk en moet uw organisatie een DPO aanstellen?

 

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris. Wat zijn de regels voor het opbouwen en opnemen van wettelijke vakantiedagen?

Voor veel werkgevers is het inzetten van vakantiewerkers een goede oplossing om een tijdelijk tekort aan personeel op te vangen.

Werkgevers kunnen werknemers een onbelaste vergoeding geven voor alle zakelijke kilometers van max € 0,19/km.

 

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Lees de uitleg, wijzigingen met toelichting én handig stappenplan!