Dossiers

Dossiers Wet- & Regelgeving

De deskundigen van ons Kenniscentrum Wet- en Regelgeving bundelen relevante informatie overzichtelijk voor u in dossiers. Naast een overzicht van de betreffende regeling vindt u vaak ook (reken)voorbeelden, vragen en antwoorden en handige verwijzingen.

 

De WGA-flex en WGA-vast gaan samen per 1-1-2017. Kiest u als werkgever voor de kosten van (ex-)flexwerkers voor het UWV of Eigenrisicodragerschap (ERD)?

Waar moet u als werkgever en werknemer rekening mee houden als er een Auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld?

Werkgevers zijn verplicht om een administratie te voeren én gegevens te bewaren van hun medewerkers. Waar moet een goed HR-dossier aan voldoen?

 

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris. Wat zijn de regels voor het opbouwen en opnemen van wettelijke vakantiedagen?

Voor veel werkgevers is het inzetten van vakantiewerkers een goede oplossing om een tijdelijk tekort aan personeel op te vangen.

Werkgevers kunnen werknemers een onbelaste vergoeding geven voor alle zakelijke kilometers van max € 0,19/km.

 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ): per 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor ontslag en contracten, zoals een vastgestelde ontslagroute.

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Lees de uitleg, wijzigingen met toelichting én handig stappenplan!

Wilt u een werknemer in uw loonadministratie opnemen en de 30%-regeling toepassen? Lees verder!