Kansen voor HR om te investeren

Wat is VOCA? VOCA staat voor Volatiel (snel veranderend), Onzeker, Complex en Ambigu - kreten die het zakenleven meer dan ooit beheersen. Denk aan de Brexit, valutaschommelingen, de Amerikaanse verkiezingen: niemand weet wat ons nog meer te wachten staat.

Aanpassen is noodzaak

Bedrijven hebben nauwelijks tijd om zich erop voor te bereiden, zeker als ze internationaal actief zijn. Meer dan 50% van de Fortune 500-bedrijven uit het jaar 2000 bestaat niet meer (1): ze hebben niet geïnnoveerd, hun beslissingen niet op data gebaseerd en konden zich niet aanpassen aan een ‘VOCA-wereld’. Voorkom dat u hetzelfde lot ondergaat!

Wat staat ons te wachten?

Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op. Je hebt geen tijd om je erop voor te bereiden en voor je het weet, brengt een volgende gebeurtenis je alweer uit balans. In het internationale zakenleven is dit nog vaker van toepassing.

VOLATILITEIT

Navigeren door vooruit te kijken in plaats van naar achter

Organisaties nemen beslissingen die puur gebaseerd zijn op informatie uit het verleden. De data die ze tot hun beschikking hebben vertellen alleen wat er achter hen ligt en waarschuwen niet voor een naderende bocht in de weg of vallende stenen op het asfalt.

Slechts 8% van de bestuurders zegt over goede HR-analisten te beschikken (2)

Data consolideren

37% van de middelgrote bedrijven slaat data nog altijd in Excel op of in vergelijkbare databases(3). Eigenlijk is dat geen verrassing. Organisaties hebben geen goed inzicht in hun personeelsbestand. Het gebruik van data en voorspellende analyses voor een betere personeelsplanning heeft talloze voordelen.

Data-analyse = meer flexibiliteit

Alles draait om sneller, eenvoudiger en flexibeler werken. CHRO's hebben behoefte aan systemen waarin wereldwijde salaris- en opleidingsgegevens online beschikbaar zijn voor alle werknemers en managers, zodat ze meer tijd overhouden voor strategische vraagstukken. Internationale groei wordt belemmerd doordat HR moeite heeft met lokale regelgeving, de instroom van nieuwe mensen en consistente data.

ONZEKERHEID

Organisaties door onzekere tijden loodsen

De belangrijkste punten van zorg voor CEO’s zijn:

 • Cyberaanvallen en niet goed beveiligde gegevens (61%)
 • Tempo waarin technologische veranderingen plaatsvinden (58%) (4)

Technologie: Bedreiging en kans

Bedrijven zijn bang dat ze het tempo waarin technologische veranderingen plaatsvinden niet kunnen bijhouden. CEO’s willen een waterdicht verband zien tussen hun digitale investeringen en zakelijke doelen. 86% van hen geeft aan dat een goed inzicht in digitale technologieën kan bijdragen aan concurrentievoordeel. (5)

Talent en strategie afstemmen

Deze afstemming is essentieel om multinationals van elke omvang de benodigde flexibiliteit te geven als ze groeien. Als HR en Human Capital Management worden gestandaardiseerd en uitbesteed, hoeven groeiende bedrijven geen lokale kennis meer op te doen van salarisverwerking.

Rapportage & Analyse

CEO's moeten in één oogopslag kunnen zien hoeveel talent er in hun organisatie aanwezig is en dit afstemmen op de KPI's en zakelijke doelstellingen. Alleen dan streven alle medewerkers dezelfde doelen na.

COMPLEXITEIT

Waarom kosten salarisverwerking de pan uit rijzen

Naleving, wetgeving en belastingkwesties leiden tot de grootste kopzorgen als het om salarisverwerking gaat. En het wordt alleen maar erger! Overheden en handelsblokken worden steeds minder stabiel en bedrijven moeten zich aanpassen aan steeds veranderende wetgeving. De drie belangrijkste vraagstukken op het gebied van salarisverwerking zijn:

 • Naleving van wetgeving
 • Consistentie in de organisatie van salarisverwerkingsprocessen
 • Administratieve kosten

Toenemende druk

60% van de financieel directeuren ervaart een toenemende druk om zich binnen een korter tijdsbestek aan te passen aan nieuwe regelgeving op het gebied van belastingen en arbeid. (6)

Salarisverwerking neemt samen met de personeelsadministratie 35% van de totale HR-kosten voor zijn rekening (7)

Data = cruciaal

Een bedrijf moet voorafgaand aan elke salarisuitbetaling weten wie er betaald wordt, waar, hoe vaak en hoeveel. Een echt flexibel personeelssysteem, dat meteen wordt bijgewerkt zodra de wet verandert, biedt talloze voordelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en bevordert bovendien de betrokkenheid en de productiviteit van het personeel.

Niet altijd krijgen wat je wilt

De administratieve last van het beheren van meervoudige systemen in meerdere landen vereist een constante consolidatie van informatie. De middelen die nodig zijn om in meerdere landen grip te krijgen op de vele wijzigingen in personeel, belastingregels en naleving brengen niet alleen hogere kosten met zich mee, maar leiden er bovendien toe dat het lastiger wordt tijdig de juiste zakelijke besluiten te nemen.

Lees hoe CFO’s de nalevingsproblemen kunnen oplossen en de kosten beheersen in een VOCA-wereld

AMBIGUÏTEIT

Veerkrachtig reageren = data in de cloud

CIO’s zitten met het probleem dat ze de capaciteit moeten opschalen, servers moeten configureren en onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid van data, wat allemaal hoge kosten met zich meebrengt.

Gefragmenteerde IT-systemen in meerdere landen beheren en interne technologische processen zijn krachten die elkaar momenteel eerder in de weg zitten dan dat ze elkaar versterken. En in een ontwrichte wereld zullen alleen bedrijven met een efficiënte bedrijfsvoering het hoofd boven water weten te houden.

Laat de cijfers voor zichzelf spreken

PwC omschrijft dit als volgt: "Laat uw data aangeven welke processen eenvoudiger kunnen, waar fouten kunnen worden vermeden en hoe de externe uitgaven kunnen worden teruggebracht. Patronen die kostbare of inefficiënte processen blootleggen, zijn soms pas zichtbaar als bedrijven een compleet beeld hebben van hun operationele activiteiten en alle kosten." (8)

Innoveren = overleven

Hoe kun je plannen maken en innoveren in een snel veranderende, onzekere wereld als je je gegevens niet kunt inzien of analyseren? Wie erin slaagt de juiste gegevens op het juiste moment aan de juiste mensen te geven, legt daarmee de basis voor grote, langdurige verbeteringen.

Te veel CIO's gaan gebukt onder een grote administratieve last, vanwege allerlei handmatige processen en interne software.

CONCLUSIE

Flexibel opereren = overleven en succesvol zijn

Managers die flexibel willen zijn, hebben data nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Slechts 46% van de bedrijven maakt echter gebruik van personeelsanalyses om de zakelijke besluitvorming te verbeteren. (9)

Voorspellende analyses

Deze data moeten niet meer alleen gebaseerd zijn op prestaties in het verleden, maar het moet gaan om actuele gegevens waarmee voorspellende analyses worden gedaan, gericht op de problemen van de toekomst.

Uitbesteden HR-taken

Het uitbesteden van HR-taken biedt de beste mogelijkheden voor een grotere flexibiliteit: het leidt tot efficiëntere en minder dure processen. Het biedt wereldwijde ‘governance’ en is de enige manier om - overal ter wereld - op een consistente manier problemen aan te pakken, handmatige processen te automatiseren, gegevens te beheren en diensten te verlenen.

Wilt u weten hoe u een VOCA-wereld kunt veranderen in een ADP-wereld om in deze roerige tijden te overleven? Download dan deze publicatie.

Download

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

 1. When Digital Disruption Strikes - Capgemini Consulting, 2014
 2. 2. Global Human Capital Trends (2015), Deloitte
 3. ADP Global HCM Study, January 2014
 4. 18th Annual PwC CEO Survey, 2015
 5. 18th Annual PwC CEO Survey, 2015
 6. CFO Research (2015), CFO: Can your Finance Team Efficiently Manage the Impact of International HR?
 7. Payroll at the heart of HR Outsourcing, ADP White Paper
 8. PwC (2016), Increase operational efficiency
 9. ADP DataCloud Helps Employers Boost Business Performance Through Deep Workforce Management Insights May 2015