HR vormt de ruggengraat van een onderneming

De stroomversnelling in de internationale commerciële groei plaatst HR voor uitdagingen die steeds bepalender worden voor het succes of falen van een organisatie. HR vormt de ruggengraat van een onderneming en salarisadministratie speelt een sleutelrol in de waardering van uw belangrijkste 'asset': uw medewerkers.

Internationale HR integratie

Als zodanig is HR het hart van een onderneming en hangt de gezondheid van een organisatie af van de mate waarin HR-gegevens en -taken met de bedrijfssystemen zijn geïntegreerd.

Standaardisering vormt dus de grootste uitdaging en belemmering op de weg naar internationaal succes. Er zijn slechts weinig organisaties die weten hoe dat moet, of die het zelfs maar durven te proberen. Het is nuttig om te weten wat de voornaamste uitdagingen zijn, te snappen waar organisaties de mist in gaan en te zien waar HR uitkomst biedt om dat te verhelpen.

Strategie en HR op één lijn!

In een ideale situatie hebben alle (dochter)ondernemingen van een wereldwijde organisatie allemaal hetzelfde systeem voor salarisverwerking en HR-activiteiten.

Kies uw rol

Internationale CEO's zijn in toenemende mate bezig hun strategie inzake human capital management te heroverwegen en opnieuw te ontwerpen.

Internationale CFO's vereisen consistente processen en praktijken binnen de gehele organisatie.

Van internationale HR-directeuren wordt verwacht dat zij consistente maatregelen uitvoeren. In elk land.

Alle internationale CIO's zien hun IT-teams het liefst zo min mogelijk meerdere lokale salarissystemen beheren

CEO: Ondersteunt uw menselijk kapitaal de internationale expansie?

Internationale CEO's zijn in toenemende mate bezig hun strategie inzake human capital management te heroverwegen en opnieuw te ontwerpen.

Volgens het CEO Survey van PwC van 2014 erkent 93% van de CEO's de noodzaak van het wijzigen van de strategie voor het aantrekken en vasthouden van talent, of is hier reeds mee begonnen. 61% heeft dat laatste echter nog niet gedaan. De CEO's noemen drie factoren die zij als cruciaal zien voor hun succes:

  1. het creëren van nieuwe waarde door digitale transformatie
  2. het ontwikkelen van diverse en dynamische partnerschappen, en
  3. het vinden van nieuwe denk- en werkwijzen in een internationale omgeving.

Zorg dat u de drie belangrijkste internationale HR-uitdagingen aanpakt.

CFO: Gaat uw financiële afdeling efficiënt om met de gevolgen van internationale HR?

Internationale CFO's vereisen consistente processen en praktijken binnen de gehele organisatie. Dit biedt hen het inzicht en de hulpmiddelen die nodig zijn om te zorgen dat talentmanagement geen onnodige kosten veroorzaakt.

Voor de internationale uitbreiding van het bedrijf is het cruciaal dat de CFO kan meten hoe besluiten inzake human capital management doorwerken op het bedrijf en hoe bedrijfsbesluiten weer doorwerken op het menselijk kapitaal.

Zorg dat u de drie belangrijkste internationale HR-uitdagingen aanpakt.

CHRO: Ondersteunt uw HR een internationaal personeelsbestand?

Er wordt van strategische internationale HR-directeuren, in alle landen waar hun organisaties actief zijn, verwacht dat er consistente beleidsmaatregelen en praktijken worden uitgevoerd.

Om te zorgen voor meer inzicht en hulpmiddelen die nodig zijn om HR juist af te stemmen op de bedrijfsstrategie, wordt de behoefte aan transformatie van talentmanagement en technologie steeds groter.

Zorg dat u de drie belangrijkste internationale HR-uitdagingen aanpakt.

CIO: Is IT in staat een effectieve HR-strategie voor meerdere landen te implementeren?

De meeste internationale CIO's zien het liefst dat hun ITteams zo min mogelijk meerdere lokale salarissystemen hoeven te beheren. Zo kan er tijd worden vrijgemaakt voor strategische werkzaamheden.

De meest genoemde taken die de tijd van een CIO in beslag nemen, zijn

  • verbetering van de prestaties van IT-activiteiten en -systemen (50%) en
  • implementatie van nieuwe systemen en architectuur (44%).

Als antwoord op de vraag waaraan zij in de toekomst meer tijd willen besteden, noemen de CIO's vooral strategische wereldwijde activiteiten, zoals het stimuleren van bedrijfsinnovatie (55%) en het ontdekken van mogelijkheden voor differentiatie op de markt (42%).

Zorg dat u de drie belangrijkste internationale HR-uitdagingen aanpakt.