HR Trends 2015 - 2016
Mismatch arbeidsmarkt

Mismatch tussen vraag en aanbod typeert arbeidsmarkt

HR-professionals zien een grote kloof tussen het forse aanbod aan starters en de kleine ‘vijver’ met meer ervaren professionals waar zij in moeten vissen. Vooral aan verkoopmedewerkers, hoog opgeleide ICT’ers en technici op mbo- en hbo-niveau is een tekort.

 

Slimmer werven

“Slimmer werven kan helpen om deze mismatch aan te pakken,” stelt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. Hij constateert dat bedrijven vooral personeel met ervaring zoeken, terwijl er starters in overvloed zijn. “Ook de arbeidsmarktcommunicatie kan beter. Die heeft voor de meeste HR-professionals geen prioriteit.”

 

Hans van der Spek over ontwikkelingen op arbeidsmarkt

 

Belangrijkste uitkomsten HR Trends

Personeel behouden steeds moeilijker

  • Het behouden van personeel wordt steeds lastiger. Daar waar vorig jaar nog maar liefst 81% van de HR-professionals aangaf geen moeite te hebben medewerkers te behouden, is dat dit jaar teruggelopen tot 79%. Voor 2016 verwachten HR-professionals nog meer moeite te moeten doen voor het vasthouden van mensen.
 

Vooral ICT’ers en technici moeilijk te vinden

  • HR-professionals hebben vooral moeite met het vinden van ICT-specialisten (31%) en technici (33%). Het tekort aan deze mensen bestaat inmiddels al geruime tijd. Met name hbo-geschoolde ICT’ers zijn moeilijk te vinden: maar liefst 76% heeft moeite bij het werven van deze groep. Voor technici zijn HR-afdelingen vooral op zoek naar mbo’ers (50%) en hbo’ers (42%).
 
 

Arbeidsmarktcommunicatie geen prioriteit

  • Ondanks de mismatch op de arbeidsmarkt en de aanhoudende wervingsproblemen, geeft slechts 14% van de HR-professionals prioriteit aan arbeidsmarktcommunicatie. Wel worden social media steeds vaker ingezet bij het wervingsproces: iets minder dan de helft (49%) geeft aan dat social media een nadrukkelijke rol spelen bij de arbeidsmarktcommunicatie.
 

TIP van Hans van der Spek, Manager kenniscentrum HRM bij Berenschot
“Kijk bij het werven van personeel ook naar competenties en niet alleen naar werkervaring....”

 

Download HR Trends

* geeft verplicht veld aan

Hou mij op de hoogte van ADP