HR Trends 2015 - 2016
Demotie populair

Demotie steeds meer gemeengoed in personeelsbeleid

Demotie is bij steeds meer Nederlandse organisaties standaard onderdeel van het HR-beleid. En hoewel in mindere mate dan vorig jaar, vragen werkgevers hun medewerkers nog steeds om concessies te doen ten opzichte van hun beloning.

 

Beperking salarisverhoging

Die concessies uiten zich in verschillende maatregelen. De meest voorkomende is het beperken van de reguliere salarisverhoging van werknemers. Eén op de tien organisaties kiest daarvoor. Alternatieven zijn een beperking van het salaris (2%) of een beperking van de verlofrechten (2%). In totaal versobert dit jaar 15% van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid.

De vraag om in te leveren wordt vooral bij financiële instellingen (34%) gesteld. Als het specifiek om salaris leveren gaat, spant de kennisintensieve dienstverlening de kroon. Daar vraagt bijna een kwart (21%) van de werkgevers hun medewerkers de reguliere salarisverhoging te beperken.

Hans van der Spek van Berenschot over demotie en versobering arbeidsvoorwaarden

 

Werknemers leveren in op salaris en verlof

  • 15% van de werkgevers versobert dit jaar het arbeidsvoorwaardenbeleid. Werkgevers vragen hun personeel dit jaar onder meer in te leveren door af te zien van een reguliere salarisverhoging (10%), een beperking van het salaris (2%) of een beperking van de verlofrechten (2%).
 
Werknemers leveren in op salaris en verlof
 

Demotie steeds meer ingebed in HR-beleid

  • Demotie lijkt een standaard onderdeel te zijn geworden van het HR-beleid van organisaties. Het thema staat bij bijna de helft van de werkgevers (43%) op de HR-agenda. Bijna één op de vijf HR-professionals geeft aan de mogelijkheden van demotie te onderzoeken. Een kwart van de organisaties vraagt werknemers ook daadwerkelijk een lagere functie te bekleden (25%).
 
 

Opbouwpercentage pensioenen ongunstig voor werknemers

  • Werknemers profiteren niet van de lagere pensioenpremies; slechts 20% van de werkgevers betaalt werknemers meer ter compensatie daarvan. Volgens 60% van de HR-professionals is de verhouding tussen werkgevers en werknemers in hun organisatie gelijk gebleven. Daar gaan werknemers er dus op achteruit; door gewijzigde wetgeving betekent gelijkblijvende verhoudingen netto een lagere opbouw van het pensioen.
 

TIP van Hans van der Spek, Manager kenniscentrum HRM bij Berenschot bij het versoberen van arbeidsvoorwaarden
“Creëer draagvlak door vroegtijdig en zo eerlijk mogelijk te communiceren...

 

Download HR Trends

* geeft verplicht veld aan

Hou mij op de hoogte van ADP