Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Wat kunnen werkgevers doen om de productiviteit te verhogen?

 

Tien jaar na het begin van de economische crisis neemt de productiviteit in Europa nog steeds vrij langzaam toe.

Voor het vierde jaar op rij heeft ADP meer dan 10.000 medewerkers in acht Europese landen ondervraagd over hun werk, werkplek en werkgever.  De resultaten in het rapport Workforce View in Europa leveren een aantal interessante vergelijkingen op: Nederlandse werknemers zijn zich bewuster van verschuivende verantwoordelijkheden. Hoewel meer dan de helft deze veranderingen niet als een probleem ziet, komt het beeld met betrekking tot alledaagse frustraties op kantoor overeen met de rest van Europa.

Welbekende afleidingen zoals te veel vergaderingen, e-mails, inefficiënte processen en technologie worden door de respondenten genoemd als omstandigheden die de productiviteit belemmeren.

Er is wat dat betreft niet veel veranderd sinds het rapport van afgelopen jaar, behalve dat de belangrijkste belemmering (slecht management) een nog groter probleem is geworden. Afgelopen jaar dacht 19% van de Europese werknemers dat slecht management ze in de weg stond. Dit jaar is dit toegenomen tot 23%.

Wie is de schuldige van slecht management?

Het is onwaarschijnlijk dat managers van de ene op de andere dag slecht leiding gaan geven. Om manager te worden, moet iemand initiatief hebben getoond of hebben laten zien dat hij of zij leiding kan geven, ervan uitgaande dat een organisatie over een effectief beoordelingssysteem beschikt. Slecht management kan echter vaak worden herleid tot een gebrek aan ondersteuning door het topmanagement.

Als managers succesvol willen zijn en hun medewerkers productiever willen maken, dan hebben ze het volgende nodig:

  • Investering: Ontwikkeling en ondersteuning zijn van cruciaal belang als managers alles uit hun medewerkers willen halen. Ze moeten over een gestructureerd proces kunnen beschikken (inclusief regelmatige en frequente feedback) om hun vaardigheden en competenties te verbeteren.
  • Een duidelijke visie: Managers moeten de groeistrategie van hun organisatie vertalen naar doelen voor teams en individuen. Het helpt wanneer het bedrijf een duidelijk kenmerkende cultuur heeft en elke werknemer weet wat de gezamenlijke doelen zijn.
  • Communicatie: ‘Slecht management’ kan ook gewoon slechte communicatie zijn. Werknemers moeten weten welke rol hun functie speelt in het succes van hun organisatie. Communicatie moet van twee kanten komen, niet alleen van boven. Werkgevers moeten het voor iedereen eenvoudiger maken om op de werkplek ideeën aan te dragen en binnen de organisatie samen te werken.
  • De juiste hulpmiddelen: Inefficiënte processen en trage technologie kan de inspanningen van een manager ondermijnen. Weinig betrokkenheid begint vaak met relatief kleine frustraties en neemt toe totdat een werknemer zichtbaar minder productief wordt of uiteindelijk vertrekt.

Natuurlijk kunnen werknemers gemakkelijk hun eigen fouten afschuiven op het management, maar het aantal werknemers dat hiervan problemen ondervindt, is zorgwekkend. Management is echter niet het enige probleem. Uit het rapport Workforce View in Europa 2019 blijkt dat Europese werknemers problemen met stress en geestelijke gezondheid blijven ondervinden. Hoewel de cijfers afgelopen jaar licht zijn gedaald, zijn ze nog steeds zorgwekkend hoog. Slechts één op de acht werknemers beweert nooit stress te ervaren. Meer dan één op de zes zegt dat hij of zij iedere dag stress op het werk ervaart.

Volgens een recent door de EU uitgevoerd onderzoek kost een slechte geestelijke gezondheid werknemers en zorginstellingen in Europa €240 miljard per jaar.1 Uit een eerder door de EU gefinancierd onderzoek, waarin uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en de effecten op de productiviteit van zelfs kleine werkgerelateerde depressie werden meegenomen, bleek dat de kosten € 620 miljard per jaar bedragen.2

Een aantal werkgevers heeft geprofiteerd van het aanpakken van problemen op het vlak van geestelijke gezondheid. Wanneer medewerkers die problemen hebben, worden ondersteund door de werkgever, draagt dit bij aan een positief beeld binnen de organisatie. Het is echter belangrijk te blijven zoeken naar manieren om te voorkomen dat stress een groot probleem wordt. Ervoor zorgen dat werknemers de juiste vaardigheden bezitten is een stap in de goede richting, maar dat geldt ook voor een goede balans tussen werk en privé. Zeker gezien het feit dat  de meeste werknemers in Nederland zich zorgen maken over het vooruitzicht dat ze later met pensioen kunnen gaan.

Er is al veel over gesproken en vergt nog wat nader onderzoek: de vierdaagse werkweek. Lange werkdagen dragen waarschijnlijk bij aan stress en hebben geen significant positief effect op de productiviteit. Werknemers in Europa zeggen dat ze iedere week vijf uur onbetaald werken, terwijl een Brits bedrijf dat net een vierdaagse werkweek heeft ingevoerd na een proefperiode juist groei rapporteerde.3

Verrassend genoeg heeft 22% van de werknemers in Europa er geen problemen mee om vier dagen per week te werken tijdens de gebruikelijke werkuren en tegen een lager loon. Dit betekent ook dat 78% hier niet voor open staat Werkgevers die manieren zoeken om productiviteitsproblemen op te lossen, zullen oprecht naar hun werknemers moeten luisteren.

  1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/compass_2017workplace_en.pdf
  2. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/matrix_economic_analysis_mh_promotion_en.pdf
  3. https://www.theguardian.com/money/2018/nov/05/firms-switched-four-day-week-increase-efficiency-health-happiness