Loonstrookjes: maakt het uw werknemers iets uit hoeveel ze betaald krijgen?

Met lonen die steeds hoger worden en een tekort aan talent in veel sectoren in Europa verwacht je dat werknemers weten wat ze waard zijn. Uit het jaarlijkse rapport

Workforce View in Europa, waarvoor ADP ruim 10.000 werknemers in acht Europese landen heeft ondervraagd over hun werk, werkplek en werkgever, zou bijna een kwart van de Europese werknemers het niet merken als ze te weinig betaald zouden krijgen. Een groot aantal van de respondenten geeft aan dat ze  het loonstrookje niet controleren of begrijpen.

De verwarring is zelfs nog groter onder jongere werknemers, waarvan meer dan 34% van de leeftijdsgroep tussen 16-34 niet weet hoeveel er op hun bankrekening wordt gestort. Onder de 55-plussers daalt dit percentage naar 19% - een percentage dat nog steeds veel te hoog is voor een generatie waarvan je verwacht dat ze pensioenen en overige voordelen nauwkeurig controleren. Uit het  rapport blijkt ook dat het vooruitzicht op een verhoogde pensioenleeftijd iets is waar 22% van de Nederlandse werknemers zich zorgen over maakt.

Het is belangrijk dat werknemers hun loonstrookjes controleren, omdat fouten kunnen leiden tot:

  • Terugbetaling van te veel uitgekeerd loon of wachten op te weinig uitgekeerd loon,
  • Juridische stappen,
  • Problemen bij het afsluiten van een hypotheek of een lening,
  • Een onverwachte belastingaanslag,
  • Problemen met het pensioen,
  • Zwangerschaps- of ouderschapsverlof waar vraagtekens bij worden gezet,
  • Visumaanvragen die worden afgewezen.

Gelukkig komen fouten op het loonstrookje maar zelden voor, maar werknemers moeten nog steeds begrijpen hoe hun loonstrookje is opgebouwd. Nu er steeds meer flexibel wordt gewerkt en veel organisaties zoeken naar nieuwe manieren van werken, moeten werknemers begrijpen hoe veranderingen op de werkplek in de toekomst van invloed kunnen zijn.

Een zesdaagse werkweek?

Al sinds de Europese arbeidstijdenrichtlijn in 2003 de werkweek beperkte tot 48 uur per week, vindt er een verschuiving plaats naar kortere werkdagen. De Fransen hebben een 35-urige werkweek ingevoerd, het Duitse ministerie van arbeid heeft het verboden dat werkgevers personeel e-mailen buiten werktijden en meer dan de helft van alle werknemers in Nederland werkt nu parttime.

Ondanks dit alles, of wellicht als resultaat van een kortere werkweek, blijkt uit het rapport Workforce View in Europa dat 60% van alle werknemers momenteel onbetaald overwerk verricht. Werknemers in Europa schatten dat ze gemiddeld bijna vijf uur extra per week onbetaald werken, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze, ’s avonds en in het weekend, waarvan 12% zegt dat dit meer dan 10 uur per week bedraagt. Onbetaald overwerk komt zelfs nog vaker voor bij jongere werknemers, waarbij 17% van de 16 tot 24-jarigen zegt dat ze meer dan tien uur per week onbetaald overwerken.

Of een vierdaagse werkweek?

Natuurlijk vinden werknemers het belangrijk hoeveel ze betaald krijgen, zelfs als ze niet altijd begrijpen hoe hun loonstrookje is opgebouwd. Velen vinden het ook belangrijk hoeveel anderen betaald krijgen; 27% van de werknemers acht het noodzakelijk dat salarisverschillen tussen mannen en vrouwen binnen hun organisatie aan de kaak worden gesteld. Deze opvatting wordt echter maar door 11% van de respondenten in Nederland gedeeld, ondanks dat Nederland 16 plaatsen gezakt is op de wereldranglijst voor gendergelijkheid.

Voor veel van de Europese werknemers is de balans tussen werk en privé belangrijk, hechten ze waarde aan hun vrije tijd of zouden ze over meer tijd willen beschikken om voor hun gezin te zorgen. Meer dan de helft van de Europese werknemers wil graag vier dagen per week werken en 13% procent zou dit zelfs tegen een lager salaris willen doen. Hoewel een aanzienlijk hoger percentage (44%) graag ziet dat het salaris gelijk blijft. 

Of meer organisaties de vierdaagse werkweek nu wel of niet omarmen, er bestaat geen twijfel dat werkplekken steeds flexibeler worden. Door dit gegeven worden er hogere eisen aan de salarisadministratie gesteld, aangezien de werkuren en werkdagen van werknemers iedere dag anders kunnen zijn. Moderne payrollsystemen kunnen deze veranderingen prima aan, maar als werknemers nu al moeite hebben om hun actuele loonstrookje te begrijpen, wordt dit in de toekomst nog veel ingewikkelder. 

Als werknemers niet begrijpen hoe ze worden uitbetaald, kunnen gesprekken over veranderende werkprocedures ook lastiger worden. Is het aan HR om te controleren of werknemers hun loonstrookje, belastingen en voordelen begrijpen? Of moeten werkgevers er eens goed over nadenken hoe loonstrookjes zijn opgebouwd? Misschien moeten we de werknemers binnen onze eigen organisatie naar hun mening vragen.