Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Het debat over discriminatie – Doe jij genoeg?

 
 

Waarom heb jij geen promotie gekregen? Kwam dat door je leeftijd? Je geslacht?

Er zijn verschillende redenen waarom medewerkers geen promotie krijgen. Discriminatie (op een aantal gronden) kan een factor zijn waarom iemand geen promotie krijgt of op een bepaalde manier wordt bejegend op het werk.

Een positieve ontwikkeling is echter dat Europese werknemers van mening zijn dat discriminatie op de werkvloer afneemt (van 34% naar 30%). Dit blijkt uit het rapport Workforce View in Europe 2019 van ADP naar aanleiding van een onderzoek onder 10.585 werknemers in acht verschillende Europese landen.

Afzonderlijk gezien zijn deze getallen zelfs nog lager in Nederland, waar 18% van de werknemers discriminatie heeft ondervonden. Nederland heeft daarmee het laagste percentage meldingen van discriminatie in het rapport.

Ondanks dat discriminatie over het algemeen is afgenomen, waren er het afgelopen jaar een aantal spraakmakende zaken. Dit laat zien dat discriminatie en soortgelijke issues, zoals de gevolgen van de #MeToo- en #TimesUp-bewegingen, belangrijke onderwerpen blijven.

Weet jij wat binnen jouw bedrijf de pijnpunten zijn als het gaat om discriminatie?

Elke vorm van discriminatie is een probleem, maar discriminatie op basis van leeftijd en geslacht komen het meeste voor.  Uit het rapport Workforce View in Europe 2019 blijkt dat er in Europa het vaakst melding wordt gemaakt van leeftijdsdiscriminatie, met 9% van de werknemers die aangaf het te ervaren op de werkvloer. Dit wordt op de voet gevolgd door discriminatie op grond van geslacht: 7% van de werknemers meldt dat te hebben ervaren.

Het blijkt, wellicht niet geheel onverwacht, dat discriminatie op grond van geslacht vaker wordt gemeld door vrouwen, met 10% van de vrouwen tegenover 3% van de mannen die aangeven dit te hebben ervaren.

Jongere werknemers zijn meer geneigd te melden dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van geslacht. Waarschijnlijk als gevolg van een groter bewustzijn en een veranderende houding ten opzichte van discriminatie, zo merkt het rapport op.

Is melding maken van een loonkloof tussen vrouwen en mannen het pad naar gelijkheid?

Er bestaat een nauw verband tussen discriminatie op basis van geslacht en de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dit is een onderwerp dat het afgelopen jaar ook regelmatig de krantenkoppen haalde. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in Europa gemiddeld 16% minder betaald krijgen dan mannen. Als reactie daarop is in bepaalde landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, wetgeving ingevoerd voor het melden van een loonkloof.

Het is nog te vroeg om te zien wat de effecten hiervan zijn (als die er al zijn) op de verschillen in loon van vrouwen en mannen en of de eerdere ongelijkheid daarmee wordt opgeheven.

Het lijkt erop dat dit nog maar het begin is. In Nederland is een wetsvoorstel gedaan om een einde te maken aan de loonkloof. Er komt steeds meer steun voor het invoeren van soortgelijke wetgeving in andere landen, of ten minste om organisaties ertoe aan te zetten om zelf onderzoek te doen naar een eventuele loonkloof, deze te melden en aan te pakken.

Jouw medewerkers willen ook graag weten of er binnen jouw organisatie een loonkloof bestaat

Meer dan een kwart van de werknemers (27%) vindt dat het melden van een loonkloof binnen de organisatie mogelijk moet zijn. Dat zijn er 5% meer dan in 2018, wat aangeeft dat steeds meer medewerkers zich van dit onderwerp bewust worden.

Ook hierin heeft Nederland het laagste percentage werknemers (11%) dat vindt dat het melden van een eventuele loonkloof ingevoerd moet worden door de werkgever. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat discriminatie in Nederland minder vaak als een probleem wordt ervaren  in vergelijking met andere landen in Europa of dat Nederlandse werknemers minder geneigd zijn gevallen van discriminatie te melden.

De oproep tot meer seksegelijkheid en meer transparantie bij organisaties wordt  versterkt doordat 60% van de werknemers die willen dat het melden van de loonkloof wordt ingevoerd, een andere baan zou overwegen als blijkt dat hun werkgever vrouwen en mannen ongelijk beloont. Onder vrouwen is dit percentage maar liefst 72%.

Er is nog een lange weg te gaan naar een werkplek zonder discriminatie en ongelijke beloning.  Met het toepassen van de juiste HR-strategieën en door een goed beeld te hebben van de situatie in jouw organisatie kan je een aantal zorgen van je medewerkers over discriminatie wegnemen.

Wil je meer weten over wat werknemers in Europa drijft en interesseert? Download het rapport Workforce View in Europe 2019.