Kennis blijft
de sleutel tot
concurrentiekracht.

 

Temidden van snel veranderende werktrends….

Kennis blijft de sleutel tot concurrentiekracht. In de afgelopen jaren is de manier waarop we werken snel aan het veranderen. Technologie is de drijvende én blijvende kracht achter deze transformatie. Tegelijk zorgen wisselende economische omstandigheden voor snellere verschuivingen in de eisen en wensen van het personeelsbestand dan in het verleden.

 

Toegang tot kennis

Toegang tot kennis en informatie wordt steeds belangrijker voor werknemers. Zij moeten immers  zichzelf  aanpassen aan nieuwe rollen/taken en moeten concurreren op een wereldmarkt. Werkgevers vragen hun medewerkers meer werk in minder tijd te doen, een breder pakket van taken uit te voeren en snel nieuwe vaardigheden te leren. De uitdaging voor werkgevers is ervoor te zorgen dat werknemers over die middelen beschikken die essentieel zijn om kennis te vergaren en informatie efficiënt te delen.

 

Verschil in kennismanagement

Het ADP Research Institute®, een gespecialiseerde groep binnen ADP, voerde een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder werkgevers én werknemers uit om een ​​aantal belangrijke trends te signaleren die bijdragen aan de transformatie van de manier waarop we werken. Het gebruik en het delen van kennis was één van deze trends en kwam naar voren als een sterke behoefte bij geschoolde arbeidskrachten in een wereldwijde markt.

Er werd onderzoek verricht in vier grote regio's: Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific. In alle regio’s wordt kennismanagement door werkgevers en werknemers op een andere manier aangepakt. Werkgevers kunnen voorop (blijven) lopen door hun personeel uit te rusten met de juiste hulpmiddelen en door het stimuleren van kennisdeling binnen hun organisaties.

 

De borging van kennis binnen jouw organisatie

Het belang van kennis en hoe deze kennis gedeeld wordt op de werkvloer, neemt toe als het personeelsbestand (snel) verandert. De babyboom generatie bereikt (bijna) de pensioenleeftijd en daarmee verdwijnen jaren ervaring en opgebouwde kennis. Om die kennis te behouden, moeten organisaties werknemers toegang tot systemen en procedures geven waarmee ze opgebouwde kennis kunnen delen met anderen.

Een andere trend is die van de regelmatig verschuivende rollen. Werknemers moeten in staat zijn nieuwe taken uit te voeren deel te nemen aan nieuwe projecten of verschillende functies  te vervullen als dat nodig is. Ze moeten daarbij nieuwe vaardigheden leren of andere aspecten van de branche leren te begrijpen. Dit gaat makkelijk als ze beschikken over bestaande middelen of platformen waar kennis beschikbaar is.

Tenslotte krijgen werknemers nu doorgaans meer werk op hun bord dan in het verleden, werk dat bovendien een kritische geest en de nodige kennis vereist. Om dit soort werk te doen moeten werknemers in staat zijn om de juiste informatie te verzamelen en gemakkelijk samen te werken.
 

 

Geef medewerkers scholingsmogelijkheden

Werkgevers kunnen inspelen op deze behoeften door werknemers op te leiden en hen de platformen te bieden die zij nodig hebben om kennis te delen. Denk daarbij aan on-demand online leren of aan het aanbieden van communicatieplatformen die het mogelijk maken voor werknemers om snel en efficiënt informatie te delen en samen te werken, ongeacht waar  gewerkt wordt.

Werkgevers kunnen er ook voor zorgen dat hun werknemers voldoende tijd  krijgen om nieuwe vaardigheden te leren, deel te nemen aan on-site training, seminars bij te wonen dan wel hun streven naar hun permanente educatie vorm te geven. Net een stap verder  dan het aanbieden van de juiste tools en middelen, is het realiseren van een bedrijfscultuur gebaseerd op gedeelde kennis.

Werknemers moeten worden aangemoedigd om hun skillset uit te breiden en competenties aan te leren op basis van hun carrièredoelen en de behoeften van het bedrijf.

 

Verschillen tussen regio's

Noord-Amerikaanse werkgevers en werknemers geven desgevraagd aan dat ze al toegang hebben tot tools en middelen die nodig zijn om de informatie - nodig om hun werk te kunnen doen te verkrijgen en te delen. Veel mensen voelen al de positieve impact van de mogelijkheid om verbinding te leggen met hun wereldwijde professionele netwerk en on-demand te leren via technologie. In het algemeen zijn werknemers enthousiast over de mogelijkheden om voortdurend te groeien in hun werk.

Europeanen hebben een iets andere mening. Hoewel ze aangeven dat ze met hulp van technologie nu al meer mogelijkheden voor leren en verbinding maken ervaren, zijn sommigen sceptisch over het gebruik van sociale media als een middel om samen te werken. Veel medewerkers spreken hun zorg uit over de noodzaak om regelmatig nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe rollen op zich te nemen. Verschillende landen in de regio spelen in op deze werktrends door de integratie van technologie-gericht, ondernemend onderwijs in scholen.

In Latijns-Amerika zeggen de ondervraagden dat ze een grote impact voelen van de verschuiving naar technologie en sociale media om samen te werken en kennis te delen. Werknemers en werkgevers in deze regio geloven dat technologie hen helpt intensiever contact te hebben en snel nieuwe vaardigheden te leren. Bovendien vinden ze dat er al een beweging aan de gang is in de richting van steeds wisselende rollen op de werkplek en dat deze in de komende jaren zal groeien.

De regio Azië-Pacific staat voorop bij on-demand leren en technologische middelen die kennisvergaring faciliteren en bevorderen. Individuen in deze regio geven aan dat ze al sterk zijn beïnvloed door de trend van het delen en verspreiden van kennis om voortdurend te leren en verschillende rollen in te vullen. Ze zijn enthousiast over betere toegang tot middelen en tools die nodig zijn om hun werk te doen. Werkgevers in deze regio geven aan dat ze medewerkers stimuleren om zich permanent te blijven scholen.

 

Samenvattend

Wereldwijde werktrends zorgen er in toenemende mate voor dat kennis(vergaring) en -deling essentieel is om werk te kunnen uitvoeren en om concurrerend te blijven. Veel traditionele functies kunnen nu efficiënter ingevuld worden en veel basistaken zijn geautomatiseerd, dankzij het gebruik van technologie.

Dit verandert het dagelijkse werk van veel werknemers, van wie wordt verwacht dat ze snel nieuwe vaardigheden leren, meer werk aankunnen, en vaak van rol wisselen al naar gelang de vraag vanuit de organisatie. Werkgevers kunnen ervoor zorgen dat hun organisatie mee ontwikkelt door het ter beschikking stellen van de benodigde middelen en ondersteuning om te leren en kennis te delen.

 

Download het onderzoek 'Hoe Werk Verandert'

* geeft verplicht veld aan