Updatedag Pensioen (UDP)

Pensioenen en pensioenstelsels zijn op dit moment volop in beweging. Door de wijzigingen in de Pensioenwetgeving wordt de rol van de werkgever ook steeds belangrijker. Tijdens deze dag wordt u op de hoogte gebracht van de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen- en levensverzekeringen. Recente besluiten en uitlatingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie zullen onder meer de revue passeren.

Programma:

In samenwerking met de Oysterwyck Hogeschool(Akkermans & Partners), biedt het ADP Opleidingscentrum de Updatedag Pensioen aan.

Inhoud
Tijdens deze Updatedag komt o.a. aan de orde:

 • Gevolgen Witteveen 2015
 • Gevolgen versnelde verhoging AOW- en pensioenrichttijd
 • Pensioencommunicatie
 • Scheiden zonder rechter

Overige onderwerpen

 • FTK, bijbetalingsproblematiek waardeoverdracht, termijn waardeoverdracht,
  procedureregels
 • Netto Pensioen: Besluit fiscale hygiëne en Vrijstelling- en boete besluitbesluit
 • Hoofdlijnennota: Doorbeleggen in beschikbare premieregelingen na pensionering
 • Verzamelwet Pensioenen: nieuwe vormen waardeoverdracht, uitvoering netto pensioen
 • Verlaagde opbouwpercentages bij pensioenleeftijd vóór 67 jaar incl. nieuw
  opbouwpercentage bij pensioeningangsdatum per eerste van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt
 • SER-advies Pensioen
 • Visie DNB en AFM over Nederlands pensioenstelsel

Doelgroep
De Updatedag Pensioen is bedoeld voor iedereen die geïnformeerd willen worden over alle actualiteiten op het gebied van pensioenen. Basiskennis op dit gebied is wel noodzakelijk.
Deze dag is geschikt voor mensen die in het dagelijks werk te maken heeft met aspecten van regelgeving en uitvoering op pensioengebied en die een redelijke basiskennis op het gebied van pensioenen hebben. Vanwege uw rol of positie binnen de organisatie bent u de vraagbaak hiervoor of moet u dit worden.

Prijs
€ 660,00 per persoon*, inclusief lunch en cursusdocumentatie. Als klant van ADP betaalt u € 595,00

PE-Punten
Deze opleiding is aangemeld bij het NIRPA. Het aantal PE-punten is nog niet bekend. Meer informatie over PE-punten en de titel Registered Payroll Professional (RPP) leest u op de website van het NIRPA.

Aanvullende informatie:
Indien u bent verhinderd, kunt u (tot 4 weken voor startdatum) schriftelijk annuleren. Alleen de administratiekosten (€ 50,00 excl. BTW) worden in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. U kunt uw plaats natuurlijk altijd zonder bijkomende kosten laten innemen door een collega.