De eerste
loonstrook
van 2017.

Iets hoger netto salaris voor de meeste Nederlanders

Binnenkort krijgen miljoenen Nederlanders de eerste salarisstrook van 2017. Veel werknemers zien daarop een iets hoger netto bedrag staan. Het gaat dan om bescheiden bedragen: van 3 euro voor modaal tot 15 euro voor een minimumloner. De positieve ontwikkeling geldt niet voor iedereen. Veel ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder netto salaris op hun bankrekening: vanaf een modaal inkomen daalt hun nettoloon.