Eerste loonstrook 2019

De eerste
loonstrook
van 2019

 

Hoger nettoloon voor vrijwel alle werknemers

Binnenkort krijgen miljoenen Nederlanders de eerste salarisstrook van 2019. Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, stijgt in 2019 voor vrijwel alle werknemers. Met name personen met een laag of middeninkomen profiteren van de lagere belasting. Daar tegenover staat een hoger belastingtarief op vakantiegeld en bijzondere beloning zoals een 13e maand. De grootste nettoloonstijging is te zien bij werknemers in de sector Metaal & Techniek met een inkomen van 3.250 euro: zij zien hun maandloon met 63 euro stijgen ten opzichte van 2018.