Tientjes extra voor alle werknemers

Binnenkort krijgen miljoenen Nederlandse werknemers de eerste loonstrook van het nieuwe jaar en dat is
een positief begin. Het nettoloon op het loonstrookje valt tientallen euro’s hoger uit. Een werknemer met
een minimumloon houdt dit jaar 30 euro per maand meer over.

Mensen met een modaal inkomen profiteren procentueel het meest van lagere belasting en hogere
heffingskortingen. Zij houden onderaan de streep 45 euro per maand meer over. Wijzigingen in
pensioenpremies zorgen ervoor dat de nettoloonstijging per sector verschilt. Werknemers in de bouw
zien de grootste plus onderaan het loonstrookje.