Ziekenhuizen / GGZ

Focus op de zorg door accurate ondersteuning

De intramurale zorg verandert in hoog tempo. Ziekenhuizen en andere cure-organisaties hebben te maken met marktwerking en nieuwe financieringsvormen. Door specialisering en beddenreductie moeten er veel vaker dan vroeger samenwerkingsverbanden worden aangaan.

Terwijl de steeds mondiger wordende cliënt snelle en persoonlijke zorg eist, is de organisatie ook veel tijd kwijt aan de administratieve en financiële verantwoording die geëist wordt door de zorgverzekeraars. Accurate ondersteuning moet de sector helpen om de focus op de zorg te houden.

ADP voor cure-organisaties in het kort

Een complete en gebruiksvriendelijke oplossing voor de salaris- en personeelsadministratie en HR-ondersteuning. Dat betekent:

  • Naadloze koppeling met bedrijfssystemen en roostersystemen.
  • Altijd online toegankelijk, ook via mobiele telefoon of tablet.
  • Professionals kunnenzelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.

ADP ondersteunt u 24/7 online en met de inzet van gecertificeerde payroll-experts. Informeer naar de mogelijkheid om uw complete salaris- en HR-administratie aan ADP uit te besteden.

Flexibilisering van arbeid vereist moderne ICT-oplossingen

Er is flink in budgetten en vast personeelsbestand gesneden de afgelopen jaren. De cliënt/medewerkerratio verschilt van dag tot dag. Deze belangrijkste stuurfactor voor het primaire proces is een tijdrovende (dag)taak geworden. Als u uw (parttime) medewerkers zelf eenvoudig hun beschikbaarheid en verlof laat registreren in onze mobiel toegankelijke cloudoplossing, wint u veel tijd. Kijk daarnaast ook kritisch naar de invulling van staffuncties. Door het uitbesteden van ondersteunende, vaak administratieve werkzaamheden, maakt u vaste kosten flexibel en speelt u direct in op krimp en groei van uw organisatie.

Kwaliteitsmonitoring bij vaste en flexibele krachten

Het werken met vaste teams heeft de voorkeur. Maar tijdens piekperiodes en in vakantietijd hebt u naast vaste krachten ook flexibel inzetbare krachten nodig met korte contracten. Met een goede koppeling kunnen zowel uw vaste als uw flexkrachten zelf hun beschikbaarheid, verlof en ziekte registreren. Deze invoer koppelen we aan de voor u zichtbare gegevens over het functioneren in de geïntegreerde HR-module. Zo kunt u de kwaliteit optimaal monitoren en bijsturen.

Verzeker u van gekwalificeerde, betrouwbare medewerkers

Integere en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers zijn de basis voor het vertrouwen van ouders in uw organisatie. De gebruikelijke 'Verklaring Omtrent Gedrag'  volstaat door ernstige incidenten in de kinderopvangbranche niet meer. Kies daarom voor een preventieve screening van zowel vaste als tijdelijke kandidaat-kinderleid(st)ers, potentiële managers, ondersteunend personeel en zelfs vrijwilligers.

U toont ouders hiermee aan alles te doen voor de veiligheid van hun jonge kinderen. Ook al denkt u de kandidaat zelf goed te kunnen inschatten, een screening vooraf helpt risico’s en imagoschade voor uw organisatie te voorkomen. ADP zorgt voor zekerheid met een efficiënte screening.

Meer efficiëntie met moderne salaris- personeels- en HR-systemen

Deze tijd vraagt om automatiseren, integreren, optimaliseren en waar nodig outsourcen van processen. Met moderne, mobiel toegankelijke techniek is het mogelijk om meer verantwoordelijkheden direct bij uw medewerkers te leggen. De cloud based, online oplossingen van ADP voor personeels-, en salarisadministratie en HR-ondersteuning sluiten naadloos aan op alle gangbare roosterplansystemen zoals Ayton, Nedap en Harmony. Uw medewerkers hebben dus altijd en overal alle relevante informatie binnen handbereik. U voorkomt handmatige of dubbele invoer.

Met de geïntegreerde oplossingen van ADP splitst u uw gegevens eenvoudig in kosten per vestiging, groep of werknemer. Samen met de verlofsaldo’s en verzuimpercentages beschikt u direct over waardevolle KPI’s om uw organisatie te sturen. Hiermee spaart u veel tijd en kosten. Tegelijk kunt u uw organisatie als moderne werkgever profileren en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Voorkom onnodige kosten

Wetswijzigingen vereisen actie in uw administratie. Weet u precies wat er van u verwacht wordt in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de werkkostenregeling (WKR), de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en nieuwe pensioenregelingen?

De expertise om aangepaste wetgeving door te voeren, is meestal niet bij organisaties aanwezig. Dit leidt tot vervelende situaties zoals naheffingen en boetes maar ook tot onbenutte subsidiemogelijkheden.

Wilt u nagaan of uw organisatie ten onrechte geld heeft laten liggen? Vraag dan de Payroll Scan aan voor uw salarisadministratie. Dat leverde collega-organisaties in uw branche al veel geld op!

Nóg meer gemak en zekerheid? Kies dan voor het uitbesteden van het gehele proces.

Meer weten over HR-oplossingen voor uw organisatie?

 

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen