Thuiszorg Wijkzorg Verzorgingshuizen

Focus op de zorg door accurate ondersteuning

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wijk- en thuiszorg en bij de verpleeg- en verzorgingshuizen. Financiering en toezicht ondergingen ingrijpende wijzigingen. Ouderen en gehandicapten moeten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven.

Patiënten gaan alleen voor medische interventie naar het ziekenhuis en moeten thuis herstellen. Hierdoor, maar ook door de voortschrijdende vergrijzing, groeit het aantal cliënten voor de wijk- en thuiszorg terwijl de rol van verzorgingshuizen sterk verandert.  Waar de overheid het netwerk van de cliënt een grotere rol wil geven in de verzorging, zien professionele zorgverleners hun taaklast toenemen zonder dat het beschikbare budget groeit. Accurate ondersteuning kan de sector helpen om de focus op de zorg te houden.

ADP voor de ‘care’ in het kort

Een complete en gebruiksvriendelijke oplossing voor de salaris- en personeelsadministratie en HR-ondersteuning. De juiste ondersteuning voor zelfsturende teams.

  • Naadloze koppeling met bedrijfssystemen als e-care en roostersystemen.
  • Altijd online toegankelijk, ook via mobiele telefoon of tablet.
  • Professionals kunnen zelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.

ADP ondersteunt u 24/7 online en met de inzet van gecertificeerde payroll-experts. Informeer naar de mogelijkheid om uw complete salaris- en HR-administratie aan ADP uit te besteden.

Zelfsturing

Naast de veranderingen op het front van financiering en toezicht heeft men in de wijk- en thuiszorg ook te maken met de steeds mondiger wordende cliënt die snelle en persoonlijke zorg eist. Om al deze uitdagingen succesvol aan te pakken, wordt in de zorg ook ervaring opgedaan met andere manieren van werken.

Veel instellingen gingen er in het nabije verleden toe over om de eenvoudige zorgtaken en medische handelingen te scheiden en onder te brengen bij de professionals die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. Hoogopgeleide verpleegkundigen die cliënten geen persoonlijke verzorging meer hoeven te geven kunnen ook effectiever worden ingezet op de werkzaamheden waarvoor ze zijn opgeleid. Er is dan natuurlijk wel een manager nodig die het werk coördineert, beoordeelt, planningen maakt, overdrachten regelt, controleert, enzovoorts.

De realiteit is dan wel dat de patiënten per dag soms wel vier of vijf verschillende mensen langs zien komen. Ook is er de voortdurende tijdsdruk voor verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk. Zij maken dagelijks de spagaat tussen de patiënt die meer aandacht verdient en de manager die erop aandringt dat het werk binnen de gestelde tijd gedaan moet worden.

De cliënt centraal

Een toenemend aantal organisaties kiest ervoor om de cliënt centraal te stellen. Dit leidt tot andere dan de traditionele organisatievormen zoals zelfsturing. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de professionals en geeft de organisatie ondersteuning  waar dat nodig is.

Hiervoor is het nodig dat het management beschikt over de juiste procesinformatie en de verantwoordelijkheden met vertrouwen kan neerleggen waar ze horen. Voorwaarde is zeker ook dat de professional een zelfsturend/zelforganiserend persoon is en dat er niet van hem of haar geëist wordt om alsnog veel tijd en moeite in administreren en rapporteren te steken.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan blijkt uit vele bronnen dat zelfsturing niet alleen meer focus geeft op de kerntaken,  maar ook een aanzienlijke kostenbesparing voor de organisatie kan realiseren. Bewezen is ook dat door inzicht in de competenties van medewerkers meer toegevoegde waarde en betrokkenheid ontstaat. Zaken die de continuïteit - en in veel gevallen ook de groei - van de organisatie ten goede komen.

Sturen met de juiste cijfers en informatie

Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de wijk- en thuiszorgopvang stijgt door de vergrijzing en het beleid om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Budgetten en menskracht blijven echter gelijk of nemen zelfs af. Dat betekent dat u de bedrijfsvoering van uw opvangorganisatie verder moet stroomlijnen.

Medewerkers met een roostersysteem inplannen is niet meer voldoende, ook de kwaliteit van uw primaire processen en de kwaliteit en samenstelling van uw personeel moet verbeteren. Wilt u tijdig kunnen bijsturen, dan is direct inzicht in hun opleidingen, diploma's en vaardigheden, maar ook in de (loon)kosten per vestiging, verzuimcijfers en verlofsaldo’s noodzakelijk.  Dat kan alleen met een oplossing die aan uw planner gekoppeld is en voorzien van HR-functionaliteiten. ADP biedt u deze complete geïntegreerde oplossing én de juiste ondersteuning.

Flexibilisering van arbeid vereist moderne ICT-oplossingen

Er is flink in uw personeelsbestand gesneden de afgelopen jaren. De cliënt/medewerkerratio verschilt van dag tot dag. Deze belangrijkste stuurfactor voor het primaire proces is een tijdrovende (dag)taak geworden. Als u uw (parttime) medewerkers zelf eenvoudig hun beschikbaarheid en verlof laat registreren in onze mobiel toegankelijke cloudoplossing, wint u veel tijd. Kijk daarnaast ook kritisch naar de invulling van staffuncties. Door het uitbesteden van ondersteunende, vaak administratieve werkzaamheden, maakt u vaste kosten flexibel en speelt u direct in op krimp en groei van uw organisatie.

Kwaliteitsmonitoring bij vaste en flexibele krachten

Uw cliënten zien liefst niet teveel verschillende gezichten. Maar tijdens piekperiodes en in vakantietijd kunt u naast vaste krachten ook flexibel inzetbare krachten met korte contracten nodig hebben. Met een goede koppeling kunnen zowel uw vaste als uw flexkrachten zelf hun beschikbaarheid, verlof en ziekte registreren. Deze invoer koppelen we aan de voor u zichtbare gegevens over het functioneren in de geïntegreerde HR-module. Zo kunt u de kwaliteit optimaal monitoren en bijsturen.

Verzeker u van gekwalificeerde, betrouwbare medewerkers

Integere en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers zijn de basis voor het vertrouwen van ouders in uw organisatie. De gebruikelijke 'Verklaring Omtrent Gedrag'  volstaat door ernstige incidenten in de kinderopvangbranche niet meer. Kies daarom voor een preventieve screening van zowel vaste als tijdelijke kandidaat-kinderleid(st)ers, potentiële managers, ondersteunend personeel en zelfs vrijwilligers.

U toont ouders hiermee aan alles te doen voor de veiligheid van hun jonge kinderen. Ook al denkt u de kandidaat zelf goed te kunnen inschatten, een screening vooraf helpt risico’s en imagoschade voor uw organisatie te voorkomen. ADP zorgt voor zekerheid met een efficiënte screening.

Meer efficiëntie met moderne salaris- personeels- en HR-systemen

Deze tijd vraagt om automatiseren, integreren, optimaliseren en waar nodig outsourcen van processen. Met moderne, mobiel toegankelijke techniek is het mogelijk om meer verantwoordelijkheden direct bij uw medewerkers te leggen. De cloud based, online oplossingen van ADP voor personeels-, en salarisadministratie en HR-ondersteuning sluiten naadloos aan op alle gangbare roosterplansystemen zoals Nedap en Ecare. Uw medewerkers hebben dus altijd en overal alle relevante informatie binnen handbereik. U voorkomt handmatige of dubbele invoer.

Met de geïntegreerde oplossingen van ADP splitst u uw gegevens eenvoudig in kosten per vestiging, groep of werknemer. Samen met de verlofsaldo’s en verzuimpercentages beschikt u direct over waardevolle KPI’s om uw organisatie te sturen. Hiermee spaart u veel tijd en kosten. Tegelijk kunt u uw organisatie als moderne werkgever profileren, nieuwe doelgroepen aanspreken en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Voorkom onnodige kosten

Wetswijzigingen vereisen actie in uw administratie. Weet u precies wat er van u verwacht wordt in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de werkkostenregeling (WKR), de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en nieuwe pensioenregelingen?

De expertise om aangepaste wetgeving door te voeren, is meestal niet bij organisaties aanwezig. Dit leidt tot vervelende situaties zoals naheffingen en boetes maar ook tot onbenutte subsidiemogelijkheden.

Wilt u nagaan of uw organisatie ten onrechte geld heeft laten liggen? Vraag dan de Payroll Scan aan voor uw salarisadministratie. Dat leverde collega-organisaties in uw branche al veel geld op!

Nóg meer gemak en zekerheid? Kies dan voor het uitbesteden van het gehele proces.

Als het niet nodig is, doen we het niet

De wijkverpleging is bij uitstek een sector waar opereren in kleine, zelfstandig werkende teams leidt tot meer efficiency, lagere kosten en het belangrijkste van alles: een hogere klanttevredenheid. Dat bewijst Buurtzorg Nederland al een behoorlijk aantal jaren.

Amstelring Wijkzorg: ADP zorgt voor eenvoud

We hebben alle managementlagen geschrapt, de centrale planning opgeheven en de professionals hun vak weer teruggegeven; de ruimte om de boel naar eigen inzicht met elkaar te organiseren en vorm te geven.

Meer weten over HR-oplossingen voor uw organisatie?

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen