Overige

De juiste ondersteuning voor een andere aanpak

Waar overheid en politiek het ideaal van de zelfredzame burger nastreven zien non-profit organisaties hun verantwoordelijkheden veranderen. Dat betekent een andere aanpak én een heel andere organisatie. In de culturele sector moet met minder geld toch een aantrekkelijk aanbod gerealiseerd worden. Charitatieve organisaties kunnen steeds minder rekenen op vaste (overheids)subsidies. Hoe maakt u deze nieuwe manier van werken mogelijk?

ADP voor non-profit in het kort

Een complete en gebruiksvriendelijke oplossing voor de salaris- en personeelsadministratie en HR-ondersteuning. Dat betekent:

  • Naadloze koppeling met bedrijfssystemen en roostersystemen.
  • Altijd online toegankelijk, ook via mobiele telefoon of tablet.
  • Medewerkers kunnenzelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.

ADP ondersteunt u 24/7 online en met de inzet van gecertificeerde payroll-experts. Informeer naar de mogelijkheid om uw complete salaris- en HR-administratie aan ADP uit te besteden.

Goede doelen

Fondsenwerving was natuurlijk altijd een belangrijke activiteit voor de vele charitatieve organisaties die in ons land actief zijn. Maar organisaties die zich inzetten voor ‘goede doelen’ - van internationale hulpverleners tot specifieke initiatieven voor aanvullende zorg - moeten zich nu meer dan ooit inspannen om hun missie succesvol te kunnen uitvoeren. Overheidssubsidie is niet vanzelfsprekend meer en de publieke voorkeuren zijn grillig. Dat vraagt om een flexibele organisatie en schaalbare ondersteuning.

Aangepaste tarieven

ADP heeft de oplossingen voor zowel wereldwijd actieve hulpverleners als kleinschaliger non-profitorganisaties. We geloven in teruggeven aan de gemeenschap waar we wonen en werken. Daarom steunen we zelf actief goede doelen via de ADP Foundation. Voor erkende goede doelen en non-profit organisaties gelden, onder voorwaarden, aangepaste tarieven voor onze dienstverlening. Van deze regeling maken onder meer stichting Hulphond Nederland, Pax for Peace, Jantje Beton, WARchild en Amref/Flying Doctors gebruik.

Verzeker u van gekwalificeerde, betrouwbare medewerkers

Integere en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers zijn de basis voor het vertrouwen van ouders in uw organisatie. De gebruikelijke 'Verklaring Omtrent Gedrag'  volstaat door ernstige incidenten in de kinderopvangbranche niet meer. Kies daarom voor een preventieve screening van zowel vaste als tijdelijke kandidaat-kinderleid(st)ers, potentiële managers, ondersteunend personeel en zelfs vrijwilligers.

U toont ouders hiermee aan alles te doen voor de veiligheid van hun jonge kinderen. Ook al denkt u de kandidaat zelf goed te kunnen inschatten, een screening vooraf helpt risico’s en imagoschade voor uw organisatie te voorkomen. ADP zorgt voor zekerheid met een efficiënte screening.

Meer efficiëntie met moderne salaris- personeels- en HR-systemen

Deze tijd vraagt om automatiseren, integreren, optimaliseren en waar nodig outsourcen van processen. Met moderne, mobiel toegankelijke techniek is het mogelijk om meer verantwoordelijkheden direct bij uw medewerkers te leggen. De cloud based, online oplossingen van ADP voor personeels-, en salarisadministratie en HR-ondersteuning sluiten naadloos aan op alle gangbare planningssystemen. Uw medewerkers hebben dus altijd en overal alle relevante informatie binnen handbereik. U voorkomt handmatige of dubbele invoer.

Met de geïntegreerde oplossingen van ADP splitst u uw gegevens eenvoudig in kosten per vestiging, groep of werknemer. Samen met de verlofsaldo’s en verzuimpercentages beschikt u direct over waardevolle KPI’s om uw organisatie te sturen. Hiermee spaart u veel tijd en kosten. Tegelijk kunt u uw organisatie als moderne werkgever profileren, nieuwe doelgroepen aanspreken en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Voorkom onnodige kosten door complexe regelgeving

Wetswijzigingen vereisen actie in uw administratie. Weet u precies wat er van u verwacht wordt in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de werkkostenregeling (WKR), de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en nieuwe pensioenregelingen?

De expertise om aangepaste wetgeving door te voeren, is meestal niet bij organisaties aanwezig. Dit leidt tot vervelende situaties zoals naheffingen en boetes maar ook tot onbenutte subsidiemogelijkheden.

Wilt u nagaan of uw organisatie ten onrechte geld heeft laten liggen? Vraag dan de Payroll Scan aan voor uw salarisadministratie. Dat leverde collega-organisaties in uw branche al veel geld op!

Nóg meer gemak en zekerheid? Kies dan voor het uitbesteden van het gehele proces.

 

Stichting Hulphond

Met de steun van ADP Nederland wil Hulphond Nederland per eind 2017 jaarlijks duizend mensen kunnen helpen met de inzet van een hulphond.

Meer weten over HR-oplossingen voor uw organisatie?

 

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen