Automatiseren HR-processen
Delegeren werkzaamheden
Focus op Talentmanagement

ADP voor de Industrie

Met een economisch aandeel van 12% en ruim 1 miljoen arbeidsplaatsen behoort de industrie tot de grootste sectoren in Nederland. Belangrijke uitdagingen zijn nog altijd kostenbesparing en productiviteitsverhoging.

 
 

Automatiseren HR-processen

Voor HR ligt er winst in het automatiseren van processen en het delegeren van werkzaamheden door portals, Employee Self Service (ESS) en urenregistratie. ’Het integreren van informatiesystemen, verder optimaliseren van HR-processen en meer focus op talentmanagement zien veel HR-afdelingen als uitdaging.

 
 
 

Hogere productiviteit, lagere kosten

De industrie is van oudsher een kapitaalintensieve en exportgerichte sector. Ongeveer de helft van de totale binnenlandse productie is bestemd voor de export. De heterogeniteit in de industrie is groot. Globaal genomen bestaat de sector enerzijds uit consumentgerichte branches (zoals voedingsmiddelen, meubels en kleding) en anderzijds uit de maak- en procesindustrie (scheepsbouw, metaal en chemie).

 

Ketenoptimalisatie en samenwerking

De industrie vindt nieuwe afzetmarkten in opkomende economieën in Azië en Centraal- en Oost-Europa. Tegelijk brengt de sector delen van de productie onder in lagelonenlanden. Per saldo wordt een verdere stijging van de industriële productie verwacht. Snelle technologische veranderingen en de opkomst van smart industry-concepten en cleantech productieprocessen vragen om innovatie. Ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als ontwikkeling is geboden.

 
 

Kansen

  • Klantgericht ontwikkelen en produceren
  • Korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit
  • Interessante kansen door innovatie en nieuwe technologie
  • Procesinnovatie en automatisering voor productiviteitsverbetering en kostenbeheersing
  • Samenwerken voor meer innovatie
  • Extra diensten aanbieden zoals montage, onderhoud, beheer en training
 

Bedreigingen

  • Beweeglijke grondstof- en energieprijzen beïnvloeden marges
  • Aanhoudend tekort aan goed opgeleide vakkrachten
  • Instabiel economisch klimaat
 

Talent vinden en binden

De industrie kampt met een gebrek aan goed geschoolde arbeidskrachten. Niet alleen zijn ze lastig te vinden, een substantieel deel overweegt ook elders te gaan werken. Vrijwel alle CEO’s zien de noodzaak van een nieuwe, doelgerichte strategie om nieuw talent aan te trekken en te behouden voor de organisatie. Nieuw talent aantrekken is volgens een meerderheid van diezelfde CEO’s ook cruciaal om het innovatief vermogen te vergroten.

 

Internationale partner voor nieuwe HR-behoeftes

De bijdrage van HR aan het realiseren van de strategische doelstellingen ligt onder meer in kostenbesparing, innovatie en toegevoegde waarde bieden, productiviteitsverhoging door automatisering en het aantrekken en behouden van vakspecialistische workforce. Als internationale HR-partner met veel ervaring in uw sector staat ADP u terzijde met adequaat advies en efficiënte oplossingen voor HR en Payroll. Internationaal georiënteerde oplossingen die real-time inzicht bieden, administratieve HR-processen vereenvoudigen en meer tijd creëren voor focus op HR-beleid en talentmanagement. Maakt u kennis met onze HR-plossingen.

 

Contact opnemen

* geeft verplicht veld aan

Opmerkingen