Automatiseren HR-processen Focus op Talentmanagement

ADP voor de Industrie

Met een economisch aandeel van 12% en ruim 1 miljoen arbeidsplaatsen behoort de industrie tot de grootste sectoren in Nederland. Belangrijke uitdagingen zijn nog altijd kostenbesparing en productiviteitsverhoging.

Hogere productiviteit, lagere kosten

De industrie is van oudsher een kapitaalintensieve en exportgerichte sector. Ongeveer de helft van de totale binnenlandse productie is bestemd voor de export. De heterogeniteit in de industrie is groot. Globaal genomen bestaat de sector enerzijds uit consumentgerichte branches (zoals voedingsmiddelen, meubels en kleding) en anderzijds uit de maak- en procesindustrie (scheepsbouw, metaal en chemie).

Ketenoptimalisatie en samenwerking

De industrie vindt nieuwe afzetmarkten in opkomende economieën in Azië en Centraal- en Oost-Europa. Tegelijk brengt de sector delen van de productie onder in lagelonenlanden. Per saldo wordt een verdere stijging van de industriële productie verwacht. Snelle technologische veranderingen en de opkomst van smart industry-concepten en cleantech productieprocessen vragen om innovatie. Ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als ontwikkeling is geboden.

Kosten

Belonen op basis van het soort werk of de plaats en tijdstip van het werk, stukloon om productiviteitsgroei te stimuleren, internationale wet- en regelgeving... omgaan met al deze complexe materie kost tijd en extra geld.

Flexibiliteit

Werkgevers moeten flexibel kunnen omgaan met wisselende vraag naar producten. De juiste mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment en tegen de juiste kosten inzetten is van groot belang.

Controle

Automatiseren en integratie van systemen om uren- en aanwezigheid en roosteraanpassingen soepel in de HR- en salarisadministratie te verwerken geeft controle en inzicht.

Delegeren HR-processen

Voor HR ligt er winst in het delegeren van werkzaamheden door portals en Employee Self Service (ESS). Het verbetert de transparantie en communicatie tussen medewerker en leidinggevende en vergroot de medewerkerbetrokkenheid. 

CFO

In dit rapport leest u hoe u zorgt voor consistente HR-processen en inzicht in de kosten. En wat doet u om altijd compliant te zijn en de financiële effecten van het talentmanagement-beleid te meten? Download het rapport.

CHRO

De CHRO moet zorgen voor consistentie en inzicht in HR-processen en -technologie. In dit rapport leest u hoe HR-beleid af te stemmen op de bedrijfsstrategie en uw organisatie te ondersteunen bij groei.

CIO

Ook veel tijd kwijt aan de verbetering van uw IT? In dit rapport leest u hoe u meer tijd kunt vrijmaken voor strategie door de technische implementatie van een effectieve HR-strategie in meerdere landen.

CEO

Hoe pakt u drie belangrijke HR-uitdagingen aan: waardecreatie door digitalisering, (internationale) partnerships en nieuwe denk- en werkwijzen in een internationale omgeving. Lees het in dit rapport.

Kansen

  • Klantgericht ontwikkelen en produceren
  • Korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit
  • Interessante kansen door innovatie en nieuwe technologie
  • Procesinnovatie en automatisering voor productiviteitsverbetering en kostenbeheersing
  • Samenwerken voor meer innovatie
  • Extra diensten aanbieden zoals montage, onderhoud, beheer en training

Bedreigingen

  • Beweeglijke grondstof- en energieprijzen beïnvloeden marges
  • Aanhoudend tekort aan goed opgeleide vakkrachten
  • Instabiel economisch klimaat

Internationale partner voor nieuwe HR-behoeftes

De bijdrage van HR aan het realiseren van de strategische doelstellingen ligt onder meer in kostenbesparing, innovatie en toegevoegde waarde bieden, productiviteitsverhoging door automatisering en het aantrekken en behouden van vakspecialistische workforce. Als internationale HR-partner met veel ervaring in uw sector staat ADP u terzijde met adequaat advies en efficiënte oplossingen voor HR en Payroll. Internationaal georiënteerde oplossingen die real-time inzicht bieden, administratieve HR-processen vereenvoudigen en meer tijd creëren voor focus op HR-beleid en talentmanagement. Maakt u kennis met onze HR-oplossingen.

Contact opnemen

c-contact-short default Versturen → /__uuid/756a99c8-7c4f-44a9-bbc4-64706d024d6d/bedankt.xml 3907 ADP.nl: Contactformulier comp:000059ff978a:0000000308:4f73

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen