Beter aansluiten bij de klantbeleving.

 

ADP voor de Detailhandel

 

De detailhandel wordt steeds complexer door het verlangen van consumenten naar gemak en het toegenomen gebruik van digitale technologie. De sector geeft daardoor een wisselend beeld. De omzet van webwinkels, supermarkten, woninginrichters en winkels in persoonlijke verzorging stijgt. Steeds complexere operationele en financiële modellen én data worden gebruikt om het tempo van technologische vooruitgang te kunnen bijbenen. Verloop, verschillende (soorten) dienstverbanden, werkroosters en veelvuldig gebruik van flexibele- en seizoenskrachten dragen bij aan de complexiteit.

 
 

Kansen

 • Aankoop en consumptie vallen steeds vaker samen
 • Consumenten vertonen hybride gedrag
 • Authenticiteit: streekproducten, lifestyle en health
 • Technologische ontwikkelingen, zoals zelfscanning
 • Groei online food retail
 • Assortimentsoptimalisatie
 

Bedreigingen

 • Meer concurrentie van nieuwe (branchevreemde) toetreders
 • Nog meer focus op prijs
 • Teruglopende (fysieke) groei
 • Opkomst vers foodconcepten en speciaalzaken
 • Lage beschikbaarheid gekwalificeerde medewerkers
 
 

Kosten

Meer dan de helft van de verkoop-, algemene en administratieve kosten van een gemiddeld detailhandelbedrijf bestaat uit kosten voor het verkoopapparaat. Verlaging hiervan mét behoud van klantloyaliteit is de grote uitdaging. 

 

Flexibiliteit

Effectieve personeelsplanning kan helpen de arbeidskosten te verlagen en zorgt voor de flexibiliteit om het juiste (aantal) medewerker(s) op het juiste moment op de juiste plaats te hebben.

 

Controle

Een consistent beeld en inzicht in het personeelsbestand helpen om het personeel zo flexibel mogelijk in te kunnen zetten en de kosten in de hand te houden. 

 
 

Belangrijke taken voor HR

Foodspeciaalzaken en winkels voor consumentenelektronica, kleding, schoenen en doe-het-zelf schrijven rode cijfers. De concurrentie en prijsdruk nemen toe. Belangrijkste taken voor HR hier zijn: meer efficiency in de HR-processen realiseren,  de medewerkersbetrokkenheid vergroten en beter aansluiten bij de klantbeleving.

 
 

CFO

In dit rapport leest u hoe u zorgt voor consistente HR-processen en inzicht in de kosten. En wat doet u om altijd compliant te zijn en de financiële effecten van het talentmanagement-beleid te meten? Download het rapport.

 

CHRO

De CHRO moet zorgen voor consistentie en inzicht in HR-processen en -technologie. In dit rapport leest u hoe HR-beleid af te stemmen op de bedrijfsstrategie en uw organisatie te ondersteunen bij groei.

 

CIO

Ook veel tijd kwijt aan de verbetering van uw IT? In dit rapport leest u hoe u meer tijd kunt vrijmaken voor strategie door de technische implementatie van een effectieve HR-strategie in meerdere landen.

 

CEO

Hoe pakt u drie belangrijke HR-uitdagingen aan: waardecreatie door digitalisering, (internationale) partnerships en nieuwe denk- en werkwijzen in een internationale omgeving. Lees het in dit rapport.

 
 

Gemak, gezond en transparant

Binnen supermarkten groeit de focus op gemak, gezondheid en transparantie. Mede door de opkomst van social media verschuift de macht binnen de keten van supermarkt naar consument. Deze maakt steeds duidelijker andere aankoopkeuzes op het gebied van voeding dan voorgaande generaties. Ook het eetpatroon verandert: aankopen en opeten valt steeds meer samen. Opvallend is ook de koppeling van voeding aan lifestyle en het verdwijnen van B-merken.

 

Keuzes maken

Non-food heeft te maken met toenemende concurrentie van buitenlandse winkelbedrijven. Dit gaat samen met branchevervaging en demografische verschuivingen. Het gebrek aan tijd bij consumenten noopt tot keuzes: offline, online, gemak, snelheid, genieten en beleven. Het belang van locatiekeuze neemt toe. Waar en hoe koopt de consument? Omnichannel is het antwoord. Wat ook opvalt, zowel binnen food als non-food, is de toenemende aandacht voor duurzaamheid; minder afval, MVO etc.

 
 

Ervaren partner voor nieuwe HR-behoeftes

De komende jaren is focus op instroom en scholing gewenst. HR-processen kunnen efficiënter door automatisering en digitalisering, wat bijdraagt aan de prijsdruk. Door meer efficiency in de basisprocessen kan HR zich focussen op het aantrekken van talent en het ontwikkelen van competenties. ADP kan door ruime ervaring in uw sector helpen met adequaat advies en efficiënte oplossingen voor HR en Payroll. Oplossingen die real-time inzicht bieden, administratieve HR-processen vereenvoudigen en meer tijd creëren voor focus op HR-beleid en talentmanagement. Maakt u kennis met onze HR-oplossingen.

 

Contact opnemen

 

* verplicht veld

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Job Title.
Please enter a Company name.
Enter # of Employees.

Opmerkingen