Provincies Nieuwe oplossingen voor succesvol samenwerken en toezichthouden.

Besturen en samenwerken

Met zowel toezichthoudende als uitvoerende taken wordt van de provinciale organisatie een grote veelzijdigheid geëist. Traditioneel is de provincie het meest zichtbaar bij het beheer en onderhoud van de infrastructuur. De betekenis van de provincie voor natuurbeheer neemt de laatste jaren toe door het overhevelen van budgetten van de rijksoverheid naar de provinciale organisatie. Daarnaast kent de provinciale overheid ook belangrijke toezichthoudende taken én is men bestuurlijk betrokken bij heel wat samenwerkingsverbanden.

Toekomstgericht talentmanagement

De uitdaging voor HR bij de provinciale overheid is om die vereiste flexibiliteit en veelzijdigheid mogelijk te maken. Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen zijn daarvoor de juiste instrumenten.

ADP voor provincies in het kort

  • Ruime ervaring met shared service centers.
  • Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.
  • NEN 2082-gecertificeerd HR-dossier.

Zelfsturing

Decentrale overheidsorganisaties moeten transformeren naar een professionele serviceorganisatie die de burger centraal stelt. Samenwerken met andere partijen is dan een vast bestanddeel van het werk. Traditionele organisatievormen voldoen dan niet altijd meer. Daarom wordt bij veel organisaties ervaring opgedaan met zelfsturing. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en geeft de organisatie ondersteuning  waar dat nodig.

Binnen zelfsturende teams verdwijnen de vaste taak- en functieomschrijvingen, waardoor ook de zo gewenste flexibiliteit en mobiliteit ontstaat. Medewerkers kunnen elkaars kwaliteiten meer benutten en er ontstaat meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

ADP Workforce, de geïntegreerde online HR-oplossing van ADP, zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van zelfsturende én zelfstandig werkende teams.

Focus op kwaliteit

ADP kent het snel veranderende maatschappelijke en politieke landschap. We verwerken die kennis zorgvuldig in onze digitale oplossingen. Organisaties kunnen daardoor snel en efficiënt reageren en acteren op alle veranderingen. Niet alleen op de huidige maar zeker ook op de toekomstige ontwikkelingen. Al heel wat gemeenten werken daarom met de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.

ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Contact opnemen

 

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen