Gemeenten moeten meer doen met minder. Nieuwe rollen - hogere eisen

Nieuwe taken eisen meer flexibiliteit

Verantwoordelijk voor jeugdzorg, ouderenzorg, opvang van vluchtelingen: het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren aanzienlijk zwaarder geworden. Tegelijk is de transformatie van de lokale overheid naar servicegerichte organisatie met de kritische, mondige burger als ‘klant’ nog in volle gang. Waar van de gemeenten op alle fronten flexibiliteit gevraagd wordt, zijn de budgetten echter onverminderd krap.

ADP voor gemeenten in het kort

  • Ruime ervaring met shared service centers (SSC): uniform waar mogelijk en flexibel waar nodig.
  • Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.
  • NEN 2082 -gecertificeerd HR-dossier.
  • IKB-module 'Flexibele Arbeidsvoorwaarden'.

Toekomstgericht talentmanagement

De uitdaging voor HR in de decentrale overheid is om de vereiste flexibiliteit van hun organisatie mogelijk te maken. Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen zijn daarvoor de juiste instrumenten. Steeds meer organisaties maken de keuze voor de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.

Zelfsturing

Veel gemeenten gaan over tot samenwerking in gezamenlijke backoffices en willen transformeren naar een professionele serviceorganisatie die de burger centraal stelt. Traditionele organisatievormen voldoen dan niet altijd meer en worden vervangen door een andere, nieuwe werkwijze. Diverse gemeenten werken al met zelfsturing. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en geeft de organisatie ondersteuning waar nodig.

Binnen zelfsturende teams verdwijnen de vaste taak- en functieomschrijvingen, waardoor ook de zo gewenste flexibiliteit en mobiliteit ontstaat. Medewerkers kunnen elkaars kwaliteiten meer benutten en er ontstaat meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

ADP Workforce, de geïntegreerde online HR-oplossing van ADP, zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van zelfsturende én zelfstandig werkende teams in de gemeentelijke omgeving.

Focus op kwaliteit

ADP kent het snel veranderende maatschappelijke en politieke landschap. We verwerken die kennis zorgvuldig in onze digitale oplossingen. Organisaties kunnen daardoor snel en efficiënt reageren en acteren op alle veranderingen. Niet alleen op de huidige maar zeker ook op de toekomstige ontwikkelingen. Al heel wat gemeenten werken daarom met de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.


ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Gemeente Heerenveen

Meer dan 400 medewerkers bij de gemeente Heerenveen werken efficiënter, regelen steeds meer zaken zelf en zijn minder afhankelijk met behulp van dit innovatieve en IKB-proof e-HRM-systeem.

Gemeente Hollands Kroon

De nog jonge gemeente Hollands Kroon koos in 2013 voor een andere manier van werken. Binnen vier jaar wil de organisatie bestaan uit zelfstandige en zelfredzame medewerkers die in zelfsturende teams aan de slag zijn.

Servicecentrum Drechtsteden

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft in ADP een nieuwe partner gevonden voor personeelsinformatie- en salarisdienstverlening. Management en medewerkers van het SCD kunnen voortaan rekenen op uitgebreide selfservice- en rapportagemogelijkheden.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuzebudget (IKB) definitief ingevoerd voor decentrale overheden als gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio's. Elke medewerker kan dan maandelijks een budget van gemiddeld 16,3% van het salaris flexibel inzetten voor zelfgekozen doelen: verlofuren kopen, het netto inkomen aanvullen, een opleiding financieren of een door het lokale college bepaalde voorziening. Het IKB kan in combinatie met de cafetariaregeling worden ingezet. Is uw organisatie op tijd klaar voor het IKB?

Kies voor flexibiliteit en zekerheid

Per 01-01-2017 moeten uw medewerkers gebruik kunnen maken van een IKB-keuzemodule die voldoet aan het strenge eisenpakket van de VNG. Beschikt uw salaris-en HR-oplossing over deze belangrijke voorziening? ADP heeft veel ervaring met het implementeren van HR- en payrollsystemen bij gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheidsorganen. Zo’n 20 gemeenten en veiligheidsregio’s werken inmiddels met onze IKB-proof keuzemodule Flexibele Arbeidsvoorwaarden. Zij zijn zich al in 2016 bewust van de impact van het IKB op hun organisatie, salarisadministratie en communicatie. Ook iets voor u?

Contact opnemen

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen