HR in het hoger onderwijs Toekomstgericht talentmanagement Efficiënte HR-processen

HR-uitdaging in hoger onderwijs

Na een periode die werd gekenmerkt door schaalvergroting en fusies wordt het hoger onderwijs weer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Het rendement en de samenstelling van het studieaanbod ligt onder vuur. De instroom van studenten blijft moeilijk te voorspellen. Niet alleen door het einde van de economische crisis maar ook door demografische ontwikkelingen en veranderingen in het leenstelsel. Tegelijk stellen studenten en stakeholders hoge eisen aan de organisatie en is er steeds meer (internationale) concurrentie. Het hoger onderwijs staat kortom, middenin de maatschappij.

Organiseren en faciliteren

Met zowel onderwijskundige als faciliterende taken wordt van de hogescholen een grote veelzijdigheid geëist. Het aantrekken en behouden van kwalitatief goed onderwijsgevend en –ondersteunend personeel is cruciaal voor het succes en de continuïteit van de organisatie.

Toekomstgericht talentmanagement voor HR

De uitdaging voor HR in het (hoger) onderwijs is om die vereiste flexibiliteit en veelzijdigheid mogelijk te maken. Toekomstgericht talentmanagement en efficiënte HR-processen zijn daarvoor de juiste instrumenten.

ADP voor hoger onderwijs in het kort

  • Direct inzicht in managementinformatie zoals (flexibele) urenregistratie, (loon)kosten per team, opleidingen en vaardigheden.
  • Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid, verlof en verzuim invoeren.
  • NEN 2082-gecertificeerd HR-dossier.
  • Ruime ervaring met shared service centers.

Zelfsturing onderwijsomgeving

Veel onderwijsinstellingen willen transformeren naar een professionele organisatie die de student centraal stelt. Traditionele organisatievormen voldoen dan niet altijd meer. Reden om ervaring op te doen met zelfsturing. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en geeft de organisatie ondersteuning waar nodig.

Binnen zelfsturende teams verdwijnen de vaste taak- en functieomschrijvingen, waardoor ook de zo gewenste flexibiliteit en mobiliteit ontstaat. Medewerkers kunnen elkaars kwaliteiten meer benutten en er ontstaat meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

ADP Workforce, de geïntegreerde online HR-oplossing van ADP, zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van zelfsturende én zelfstandig werkende teams in de onderwijsomgeving.

Focus op kwaliteit

ADP kent het snel veranderende maatschappelijke en politieke landschap. We verwerken die kennis zorgvuldig in onze digitale oplossingen. Organisaties kunnen daardoor snel en efficiënt reageren en acteren op alle veranderingen. Niet alleen op de huidige maar zeker ook op de toekomstige ontwikkelingen. Al heel wat organisaties werken daarom met de geïntegreerde HR-oplossingen van ADP.

ADP Workforce HR-dossier NEN 2082-gecertificeerd

Het HR-dossier van ADP Workforce voldoet aan de hoogste veiligheidseisen voor digitaal dossierbeheer en beschikt over het NEN 2082-certificaat. Organisaties kunnen met ADP Workforce hun HR-dossiers geheel volgens de eisen van de Archiefwet beheren. Dat maakt een extra koppeling overbodig en kan veel kosten besparen.

Meer weten over oplossingen voor uw instelling?

 

* verplicht veld

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
U moet een geldig e-mailadres opgeven.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Opmerkingen