BLOGS

Helping ignite the power of your people.

hr

Terug naar het oude kantoor? Dat gaat bijna niemand…

22/06/2020

Werkend Nederland gaat weer naar kantoor… maar zeker niet iedereen. En zeker niet de hele week allemaal tegelijk op dezelfde dagen. Zo combineert 55 % van de deelnemers aan het webinar Wet- en regelgeving rondom covid-19 deel 2: het 'nieuwe normaal' thuis én kantoor. Dat kantoor is dan vaak al helemaal (33%) of deels (48,4%) ingericht volgens de richtlijnen van de anderhalve metersamenleving.

Geen maatregelen

Nog eens 15 procent meldt dat niets aan het kantoor is veranderd, maar dat een deel van de medewerkers thuis blijft werken. Werken anno juli 2020 ziet er dus heel anders uit dan nog geen 5 maanden geleden. Terug naar het oude kantoor zoals het was, dat gaat echt bijna niemand: slechts 3,2 % heeft namelijk een werkgever die (nog) geen maatregelen heeft getroffen.

Dat geldt tenminste voor de deelnemers van ons webinar die ook de pollvragen invulden. En al is er met gemiddeld 313 reacties per vraag natuurlijk geen sprake van een representatief onderzoek, een mooie indicatie van de ontwikkelingen van dit moment is dit natuurlijk wel.

Reiskosten doorbetaald

De Coronacrisis brengt voor veel bedrijven minder omzet én extra kosten Het lijkt daarom opvallend dat meer dan de helft (55%) van de werkgevers ervoor koos om de reis- en onkostenvergoeding onveranderd te laten. “

Dat is minder opvallend dan het lijkt. Je zou namelijk denken dat als medewerkers geen reiskosten maken omdat ze thuiswerken, de werkgever de vergoeding gewoon stop kan zetten. Maar de arbeidsvoorwaarden moeten wel die ruimte bieden”, vertelt ADP-expert Dik van Leeuwerden. “Daar is weleens verwarring over, omdat kostenvergoedingen geacht worden om deel uit te maken van je arbeidsvoorwaarden. Zijn je arbeidsvoorwaarden onvoldoende duidelijk, en wil je de vergoeding als werkgever afschaffen, dan is daarvoor tenminste instemming van de OR of werknemersvertegenwoordiging nodig.”

Reiskosten niet belast

Overigens zijn lang niet alle deelnemende werkgevers doorgegaan met reiskosten vergoeden: 30 procent is gestopt en 13,4 is tijdelijk gestopt met het vergoeden van reis- en onkosten.

Niet alleen de arbeidsrechtelijke kant maar ook de fiscale kant speelt een rol als we het over reiskosten hebben. In normale tijden verplicht de Belastingdienst de werkgever om een reiskostenvergoeding te gaan belasten als er voor een langere periode niet wordt gereisd. Corona heeft dat verandert: in april van dit jaar maakte de staatssecretaris bekend dat je, ondanks de langere periode van thuiswerken, nog steeds mag blijven uitgaan van de feiten en omstandigheden waarop de vergoeding was gebaseerd. Reisde de werknemer tot maart 2020 zo’n 100 km per werkdag en dat 5 dagen per week, dan mag je hem ook nu nog gewoon de afgesproken vergoeding uitbetalen. Met andere woorden: de vergoeding kan onbelast blijven.

Uitruilen niet altijd mogelijk

Op 16 juni is wel enige verduidelijking c.q. verzwaring bekend gemaakt. Is de reiskostenvergoeding (deels) afhankelijk van de keuzen van een werknemer, zoals bij bijvoorbeeld het cafetariamodel, dan moet de werknemer voor 2020 die keuzen uiterlijk hebben gemaakt op 12 maart.

Dik van Leeuwerden: “Dit betekent dat werknemers die normaliter in november of begin december aangeven dat zij een deel van hun eindejaarsuitkering uitruilen tegen een hogere reiskostenvergoeding, dat dit jaar niet kunnen doen. De keuze is immers niet uiterlijk op 12 maart gemaakt.”

Dik kijkt direct even naar de toekomst: “De vraag is trouwens toch of de fiscale regelingen rond de reiskostenvergoedingen kunnen en zullen blijven bestaan als werknemers structureel meer in of vanuit huis zullen gaan werken. Reist een werknemer in 2021 nog wel doorgaans 128 dagen naar kantoor?”

Tags:hrpersoneelsadministratie