BLOGS

Helping ignite the power of your people.

HR Services

Werving 101: een inleidende gids voor kleine bedrijven

Door ADP

22/06/2020

Dus uw functieomschrijving heeft een imposante stapel cv's opgeleverd. Hoe filtert u de beste kandidaten eruit voor een sollicitatiegesprek? Het klinkt uitdagend, maar met de juiste voorbereiding verloopt alles soepel en wordt ook de weg vrijgemaakt voor toekomstige wervingsprocessen. In dit artikel leert u hoe u de nodige voorbereidingen kunt treffen om de juiste kandidaten voor een sollicitatiegesprek te vinden.


Doe allereerst uw huiswerk

Zorg ervoor dat u in de voorbereidende fase van het gesprek goed begrijpt voor welke functie u adverteert. Lees de functieomschrijving en spreek, indien mogelijk, met de persoon die op dit moment die functie bekleedt om er zeker van te zijn dat elke nuance van de betreffende taken wordt weergegeven. Zorg ervoor dat u begrijpt waarom het salaris op een bepaald niveau is vastgesteld. Dit zal u helpen om de pool van potentiële kandidaten te verkleinen.

Bepaal vervolgens de beste locatie voor het vinden van kandidaten. Dit kan zijn via een interne recruiter, wervingsbureau, vacaturebanken, websites zoals LinkedIn, netwerkevenementen, carrièrebeurzen, verwijzingen door medewerkers en branchespecifieke advertenties. Gebruik de functieomschrijving als richtsnoer bij het opstellen van de advertentie voor de positie. Benadruk de belangrijkste taken, beschrijf uw bedrijfscultuur en laat potentiële kandidaten weten hoe ze kunnen solliciteren; of ze bijvoorbeeld een sollicitatiebrief moeten schrijven of een portfolio moeten indienen.

Ga nu aan de slag

Overweeg bij het binnenkomen van cv's gebruik te maken van technieken voor blinde selectie van medewerkers waarbij gegevens zoals ras, nationaliteit, geslacht en leeftijd buiten beschouwing worden gelaten, zodat u duidelijkere beslissingen kunt nemen zonder dat er onbewuste vooroordelen meespelen. Op die manier ziet u een in potentie perfecte kandidaat niet over het hoofd.

Kijk nog eens goed naar de functieomschrijving om de cv's te screenen op kennis, vaardigheden en bekwaamheden die aansluiten op uw wensen. Tip: kijk niet alleen naar de functietitels, die bedrieglijk kunnen zijn, maar lees in plaats daarvan de beschrijvingen. Zo kan bijvoorbeeld een 'vicepresident' bij het ene bedrijf nul medewerkers aansturen, terwijl een 'directeur' bij een ander bedrijf verantwoordelijk kan zijn voor een dozijn mensen. Wat u werkelijk wilt weten, staat in de beschrijving.

Details om op te letten in cv's
 

  • Een gedegen werkverleden dat blijk geeft van betrokkenheid en relevantie; houd er echter rekening mee dat economische of persoonlijke omstandigheden hiaten in een cv kunnen veroorzaken als gevolg van ontslag, moeite met het vinden van werk of ziekte
  • Overdraagbare vaardigheden die het gebrek aan ervaring in uw kerndomeinen compenseren; de vaardigheden van een kassière kunnen bijvoorbeeld eenvoudig worden omgezet in de vaardigheden van een kasbediende
  • Prestaties: deze hoeven niet beperkt te zijn tot het werkgebied; persoonlijke prestaties kunnen blijk geven van gedrevenheid en trots om iets goed te doen
  • Hints dat de kandidaten zouden passen in uw bedrijfscultuur; als uw cultuur bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door veel teruggeven, dan hebben kandidaten met vrijwilligersactiviteiten wellicht een groter potentieel

Breng het uiteindelijk terug tot een paar keuzes


Als het goed is, hebt u nu een veel kleinere stapel over met potentiële kandidaten voor een sollicitatiegesprek. Vervolgens moet u dit aantal nog verder terugbrengen om te voorkomen dat u ieders tijd verspilt. Drie mensen om een sollicitatiegesprek mee te voeren is heel mooi, maar wat als u te maken hebt met zes gelijkwaardige cv's? Beslis dan op basis van een objectief, niet subjectief, uitgangspunt, zoals de drie kandidaten die als eersten reageerden. Nu hebt u dus uw drie uiteindelijke kandidaten. Lees hoe u hen goed kunt interviewen in ADP Werving 101: een inleidende gids voor kleine bedrijven.

Dankzij dit werk wordt uw bedrijf niet alleen beloond met kandidaten van hogere kwaliteit, maar bespaart u ook tijd op het vinden van de juiste mensen.  Dan kunnen u en uw succesvolle kandidaat aan de slag en zich richten op andere uitdagingen.

Bewerking van een artikel geschreven door Diane Faulkner ACC SPHR dat oorspronkelijk verscheen op adp.com. Geactualiseerd in februari 2020.

Tags:HR Services