BLOGS

Helping ignite the power of your people.

De handen op elkaar.

18/03/2020

De wereld is in verwarring door een virus. We zijn zelfs zo in verwarring dat we van de ene live persconferentie naar de andere rollen. Mark Rutte is nog niet uitgesproken en de superlatieven over zijn toespraak zijn nog niet de wereld uit, of ik moet al weer gaan zitten om naar Wouter, Wobke en Eric te kijken.

Als het niet zo’n serieuze zaak was zou je denken aan een spannend jongensboek. Maar…… dit is grote mensenwerk. Dat blijkt ook wel uit de steunmaatregelen die ze op deze dinsdag 17 maart aankondigden! Geen sinecure. Compensatie voor de loonkosten ter grootte van 90% van de loonsom. Uitstel van belastingbetalingen voor ondernemers. Ook voor de loonheffingen. Verzuimboetes die worden teruggedraaid. Allemaal noodzakelijke maatregelen om rust aan het ondernemersfront te creëren.

Geen straf voor overwerk

Eén maatregel viel mij, bij het lezen van de brief aan de Tweede Kamer, wel meteen op. U weet allemaal dat u de lage WW-premie voor uw werknemer aan het eind van het jaar moet herzien wanneer blijkt dat er 30% uren meer zijn verloond dan in het contract staat.

In de brief lees ik dat,  juist nu er in bepaalde sectoren veel wordt overgewerkt (met name de zorg), deze verplichte herziening een onbedoeld effect kan hebben. Dus komt er een regeling die deze onbedoelde effecten weg moet nemen. Die nieuwe regeling zal voor 2020 gaan gelden.

Wat? Dan is het echt serieus hoor: SZW is binnen drie maanden na invoering al bereid  een deel van deze voor hen zo belangrijke regel aan te passen. Chapeau! Handen op elkaar! Wat een voortvarendheid! En dat is niet cynisch bedoeld. Dat bevestigt dat er rust nodig is. 

Applaus!

Of de overige maatregelen ook voor applaus zorgen moeten we nog afwachten. Met name de compensatie van de loonkosten. Over welke loonsom? Of toch over de loonkosten? En hoe moeten we die dan te bepalen?

Rustig aan Dik. Niet doorslaan in vakidioterie. Applaus voor de voortvarendheid en nog even de details afwachten.

Ik moest het lezen van de brief trouwens even onderbreken omdat ik applaus hoorde buiten. Nee, niet voor Wouter , Wobke en Eric. Maar voor Margreet, Johan, Mélanie en Aziz, onze harde werkers  in de zorg. Ze verdienen het!